Rezygnacja członka zarządu z wynagrodzenia generuje przychód dla spółki

Dodał

pieniądze.mJeśli uchwała zgromadzenia wspólników, lub umowa spółki z o.o. przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej, to jego rezygnacja z honorarium powoduje powstanie przychodu dla spółki.

 

 

Kodeks Spółek Handlowych (KSH) w art. 392, §1 stwierdza możliwość wypłaty wynagrodzenia członkom rady nadzorczej za pełnienie ich funkcji. KSH nie precyzuje wprawdzie, jak wygląda rzecz z wynagrodzeniem członków rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wysokość ewentualnego honorarium przewidziana bywa w treści umowy spółki, albo w uchwale zgromadzenia wspólników.

Kiedy członek rady nadzorczej zrezygnuje ze swego wynagrodzenia, spółka zyskuje w takiej sytuacji przychód z racji umorzenia zobowiązania wskazanego przez art. 12, ust. 1, pkt 3, lit. a ustawy o CIT ( Dz. U.  1992, nr 21, poz. 86). Przepis ów określa, iż przychód to wartość zobowiązań (z zastrzeżeniem ust. 4, pkt. 8) przedawnionych, bądź umorzonych, w tym również tych wynikających z zaciągnięcia kredytu (z wyłączeniem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy).

W związku z powyższym – jeżeli umowa spółki, bądź uchwała zgromadzenia wspólników przewidywały dla członka rady nadzorczej wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji, to rezygnacja z niego oznacza umorzenie zobowiązania, czyli powstanie przychodu w oparciu o zapisy art. 12, ust. 1, pkt 3, lit. a w ustawie o CIT. Jego wartość to właśnie kwota wynagrodzenia, którego spółka nie będzie zobowiązana wypłacić.

Bardzo często spotyka się interpretacje organów podatkowych związane ze zrzekaniem się wynagrodzenia przez radę nadzorczą, w których przychód spółki określa się jako wynikający z nieodpłatnego świadczenia – w oparciu o art. 12, ust. 1, pkt 2 ustawy o CIT.

Między innymi takie interpretacje zostały wydane przez:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 14 listopada 2012 (sygn.. IPTPB3/423-293/12-2/PM)
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 24 listopada 2009 (sygn. ITPB3/423-496/09/AW)
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach19 sierpnia 2010 (sygn. IBP BI/2/423-1046/10/AP)
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 30 września 2008 (sygn. IBPB3/423-554/08/AP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *