Najubożsi zapłacą za dodatek energetyczny

Dodał

1.energiaGminy mają w tym roku wypłacać najuboższym dodatek z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za energię. Kłopot w tym, że za wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie trzeba uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

Prawo energetyczne (Dz. U. 2013, poz. 984) wprowadza pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorca taki jest osobą, która uzyskała dodatek mieszkaniowy oraz zawarła umowę z firmą energetyczną o dostawę prądu do miejsca, w którym mieszka. Może się on starać o dodatek energetyczny, którego wysokość zależna jest on wielkości gospodarstwa domowego, które współtworzy i została określona przez obwieszczenie ministra gospodarki z listopada ubiegłego roku  (Dz. U. 2013, poz. 963) i wynosi: 11,36 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez jedną osobę; 15,77zł dla 2-4 osób i 18,93 zł dla 5 i więcej osób. Dodatek będzie wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca za wyjątkiem stycznia, kiedy to termin kończy się 30-go.

Decyzje administracyjną o przyznaniu dodatku podejmuje prezydent miasta, burmistrz, bądź wójt. Wymagana jest jednak przy tym opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Przy czym decyzja ta wydawana jest w ścisłej zależności od decyzji o dodatku mieszkaniowym przyznawanym raz na 6 miesięcy. Toteż po jej wygaśnięciu trzeba się ponownie ubiegać o przyznanie pomocy i… znów opłacić opłatę skarbową. Zakładając, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i otrzyma 6 x 11,36 zł dodatku, czyli w ciągu pół roku będzie to 68,16 zł. Przy czym 1/7 tej kwoty odda z powrotem do gminy w postaci opłaty.

Rozwiązaniem może być wniosek o zwolnienie z opłaty skarbowej. Przysługuje ono najuboższym zgodnie z zapisem w art. 7, ust. 5 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, nr 225, poz. 1635 ze zmianami). W tej sytuacji komplet dokumentów składanych w związku z wydaniem decyzji o przyznanie dodatku energetycznego to:

  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
  • Kopia umowy z dostawca energii
  • Zaświadczenie, że wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *