Dostęp do informacji przetworzonych – tylko dla niektórych

Dodał

jPrawo do wglądu w informacje przetworzone przez GIKS (Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej) przysługuje wyłącznie osobie, która w swym codziennym działaniu może je faktycznie wykorzystać, aby usprawnić działanie konkretnych organów.

Obywatel zechciał uzyskać  informacje na temat ilości przypadków, w których doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia przez urząd postępowania karnego skarbowego. We swoim wniosku do organu kontroli skarbowej zaznaczył,  iż interesują go działania w związku  z podatkami CIT, PIT i VAT, a także akcyza.

Organ, do którego wnioskował mężczyzna, wezwał go do rozszerzenia wniosku o wyjaśnienia, czy kieruje nim szczególnie ważny interes publiczny – którego istotę porusza art. 3, ust. 1, pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198 ze zmianami). Poinformował przy tym, że zapytanie złożone przez wnioskodawcę porusza zagadnienie informacji przetworzonej.

Mężczyzna był innego zdania. W swojej odpowiedzi oparł się na wyroku TK  (sygn. akt P 30/11) w którym Trybunał orzekł, iż art. 70, par. 6, pkt 1 ordynacji podatkowej (Dz. U. 1997, nr 137, poz. 926 ze zmianami) niezgodny jest z konstytucją w zakresie, w którym skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia podatkowego danego zobowiązania w wyniku wszczęcia postępowania skarbowego, bądź karnego, a o którym podatnika nie poinformowano.

Mężczyzna nawiązał poza tym do uzasadnienia wyroku, które wykazało, że głównym celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego tuż przed upływem terminu przedawnienia (5 lat) było dążenie do zawieszenia biegu tego terminu.

GIKS nie wyraził zgody na przekazanie danych wnioskodawcy tłumacząc, że tylko osoby (np.: radni, czy posłowie), których codzienne działania umożliwiają wykorzystanie przetworzonych informacji z pożytkiem dla efektywności i funkcjonowania stosownych organów są uprawnione do pozyskania danych przetworzonych.

Obywatel zwrócił się następnie do warszawskiego WSA, a potem NSA, które podtrzymały jednak stanowisko organu kontroli skarbowej. Wojciech Jakimowicz, sędzia, podkreślił, że prawo do uzyskania danych przetworzonych mogą mieć tylko te osoby, które mają rzeczywiste możliwości ku temu, żeby wykorzystać je dla dobra ogółu, a informacje, o które prosił wnioskodawca należy uznać za przetworzone, gdyż musiałyby one zostać specjalnie opracowane przez GIKS na podstawie rejestrów i akt postępowań kontrolnych i karnych.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2111/13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *