Transformacja ordynacji podatkowej

Dodał

mZapowiadają się gruntowne zmiany w Ordynacji podatkowej. Najistotniejsze będą dotyczyć interpretacji podatkowych.

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeorganizowanie systemu funkcjonowania interpretacji podatkowych.

Najistotniejszą różnicą w stosunku do stanu aktualnego będzie możliwość wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych tylko wówczas, gdy w odniesieniu do zdarzenia, co do którego złożono wniosek o interpretację, nie powstały jeszcze skutki podatkowe (np.: przyznanie wnioskodawcy praw, bądź nałożenie na niego obowiązków nakazywanych przez prawo podatkowe).

Kolejną zmianą będzie niebudząca wątpliwości regulacja pozwalająca podmiotowi zamawiającemu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych – Dz. U. 2004, nr 19, poz.177 ze zmianami) na możliwość wystąpienia z prośbą o indywidualną interpretację w zakresie, który ma istotny wpływ na obliczenie ceny publicznego zamówienia.

Poza tym stanie się możliwe wspólne występowanie kilku podmiotów z jednym wnioskiem o wydanie interpretacji. Takie rozwiązanie może znaleźć zastosowanie przy sprawach dotyczących obowiązków na linii płatnik – podatnik; sprawach dotyczących opodatkowania PCC; zbycia przez małżonków wspólnego składnika majątku; czynności odnoszących się do sytuacji osób otrzymujących spadek, lub darowiznę, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *