Wykroczenia skarbowe – co za nie grozi?

Dodał

9.jailWykroczenia skarbowe z zasady karane są grzywną. Jeśli ukarany nie zapłaci, wszczyna się wobec niego egzekucję. Kiedy i ta okaże się bezskuteczna, sąd grzywnę zamienia na pracę na cele społeczne, a w ostateczności na karę pozbawienia wolności.

Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999, nr 83, poz. 930 ze zmianami) reguluje system karania za wykroczenia skarbowe. Karą jest grzywna, a jej wysokość w zależności od wagi przewinienia ustalana jest w odniesieniu do wysokości minimalnej płacy ustalanej w oparciu o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Najniższą karą pieniężną może być 1/10 minimalnego wynagrodzenia, a maksymalną – jego dwudziestokrotność. Natomiast, jeśli sprawa jest rozstrzygana w stosunku do dwóch, lub więcej wykroczeń, sąd wymierzy wspólną karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększoną o połowę.

Jeśli chodzi o wykroczenie skarbowe istnieje możliwość złożenia tzw. „czynnego żalu”, lub dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Kara grzywny jest nadawana do zapłacenia w konkretnym terminie. Jeśli ukarany nie wpłaci jej w nakazanym czasie, zostaje wobec niego wszczęta egzekucja.

Kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość zamiany przez sąd kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna.

Przez pracę użyteczną społecznie należy rozumieć pracę nieodpłatną (i kontrolowaną) na cele społeczne. Świadczona bywa w zakładach pracy, placówkach służby zdrowia, czy opieki społecznej, organizacjach, bądź instytucjach charytatywnych, lub działających na rzecz społeczności lokalnych. Może się odbywać przez 5-10 godzin w tygodniu.

Istnieją okoliczności, kiedy praca użyteczna społecznie może zostać zamieniona na karę pozbawienia wolności. Dzieje się tak, gdy ukarany odmawia świadczenia pracy nakazanej, albo też kiedy się jej podejmuje, ale w sposób nieefektywny, lub niecelowy.

Podczas zamiany stosuje się następujący przelicznik: 1 dzień pozbawienia wolności odpowiada od 1/500 do 1/50 górnej granicy ustalonego zagrożenia karą grzywny za wykroczenia skarbowe, przy czym kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *