Emerycie – jeśli dorabiasz, nie przegap rozliczenia z ZUSem

Dodał

oldOsoby uzyskujące świadczenia emerytalne, lub rentowe, a wciąż aktywne zawodowo są zobowiązane do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o otrzymanych dochodach. Mają na to czas do końca lutego.

Informacje dotyczące dochodów są potrzebne ZUSowi do rozliczenia przysługującego świadczenia. Dlatego, jeśli dotąd pracujący emeryt nie uzyskał od pracodawcy świadczenia informującego o wysokości jego przychodów za 2013 rok, powinien upomnieć się o nie, gdyż coraz mniej dni zostało do obligatoryjnego terminu rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rzeczony dokument powinien być sporządzony w dwóch wersjach:

  • jedna winna uwzględniać przychody za cały 2013 rok
  • druga przedstawiać przychody w rozbiciu na każdy z miesięcy.

Dzięki przedstawieniu obu wariantów urzędnicy Zakładu będą mogli wybrać do celów rozliczenia ten bardziej dla świadczeniobiorcy korzystny.

W przypadku, kiedy emeryt/rencista prowadzi własną firmę nie ma obowiązku dokładnego rozliczania przychodów. Powinien tylko przygotować oświadczenie zawierające jego dane osobowe, opis źródła przychodów i wysokość osiąganych zarobków.

Zatajenie informacji o przychodach wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, do których należy zwrot nienależnie pobranego świadczenia (gdyby wysokość zarobionych dodatkowo kwot wpływała na zmniejszenie, bądź zawieszenie świadczenia).

Art. 104, ust. 7 ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013, poz. 1440 ze zmianami) określa sytuacje, w których ze względu na wysokość uzyskiwanych zarobków świadczenie emerytalne, lub rentowe może być zmniejszone, lub zawieszone. I tak:

  • jeśli przychód jest wyższy niż 130 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (ogłoszonego przez GUS) – świadczenie zostaje zawieszone
  • jeśli dodatkowy przychód mieści się w granicach między 70, a 130 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – świadczenie ulega zmniejszeniu
  • przy przychodach nie wyższych niż 70 procent wspomnianej kwoty świadczenie nie ulega zmianom.

Przy rozliczaniu się z dodatkowych przychodów świadczeniobiorcy muszą  uwzględniać wyłącznie rodzaje przychodów wskazane przez ustawodawcę. Są to więc kwoty uzyskiwane w związku z czynnościami podlegającymi obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a także z tytułu służby, którą należy rozumieć jako zatrudnienie, bądź inną zarobkową pracę, jak też pozarolniczą działalność. Również poza granicami naszego kraju. I to nawet w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego z tego tytułu.

Do puli rozliczanych przychodów nie wlicza się natomiast honorariów artystów i pochodzących z tytułu działalności twórczej.

Warto pamiętać, że obowiązek wykazywania ZUSowi dodatkowych przychodów spoczywa wyłącznie na świadczeniobiorcach, którzy nie przekroczyli wieku emerytalnego. Pozostałe osoby, a więc :

  • te, które przeszły na emeryturę po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego
  • uzyskujące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych, którzy są niezdolni do pracy ze względu na służbę wojskową
  • osoby przyjmujące rentę rodzinną, która przysługuje im po osobie uprawnionej do danego świadczenia

nie muszą informować ZUSu o uzyskiwanych zarobkach, gdyż nie mają one wpływu na wysokość, ani zawieszenie ich świadczeń emerytalnych/rentowych pobieranych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *