Młody Bezrobotny Opłacony

Dodał

młodyNowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje aż 12 miesięcy zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla pracodawców, którzy przyjmą do pracy osoby, które nie ukończyły 30 roku życia.

W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby bezrobotne po pięćdziesiątce i młodzi, niedoświadczeni absolwenci szkół. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia wprowadzi rozwiązania mające pomóc obu tym grupom w pozyskaniu zatrudnienia.

W oparciu o nowelizowaną ustawę pracodawcy zatrudniający pracowników w wieku 50 + otrzymują do ich wynagrodzenia dotację w wysokości 50 procent płacy minimalnej. Jest to zmiana zdecydowanie na plus w stosunku do poprzednich planów odnośnie tego dofinansowania, które przewidywały jej wysokość na 30 procent minimalnego wynagrodzenia.

Wzrost atrakcyjności na rynku pracy osób, które nie mają więcej niż 30 lat ma wynikać  natomiast z dwunastomiesięcznego zwolnienia oskładkowania ich pensji na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.

Mimo zdecydowanego sprzeciwu ze strony ministerstwa  finansów, komisja polityki społecznej i rodziny przeforsowała wprowadzenie nowelizacji w zakładanej postaci. Przyjęła ona ponad 70 poprawek wskazanych podczas prac nad projektem, a jednocześnie zastrzegła, że podczas drugiego czytania na posiedzeniu sejmu można będzie jeszcze zgłaszać propozycje zmian.

Ustawa jest obecnie na etapie legislacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *