Następstwo prawne przy przejęciu spółki

Dodał

młotek2Jeżeli firma posiada co najmniej 10% akcji (udziałów) w spółce, która wypłaca dywidendy, może zyskać zwolnienie z podatku od tych należności, jeżeli udziały te posiada przez okres minimum 2 lat. Prawo do tego zwolnienia może być przedmiotem sukcesji.

Spółka A (podatnik CIT) nosiła się z zamiarem przejęcia holenderskiej spółki B, która od z górą 2 lat posiadała 100 % udziałów innej polskiej spółki C (tak zwanej spółki  córki), przez co była uprawniona do zwolnienia z podatku od otrzymywanej dywidendy.

Spółka A pozostawała w sporze z Izbą Skarbowa odnośnie prawa do tego zwolnienia – jej przedstawiciele twierdzili, że po przejęciu firmy B, spółka A nabędzie również prawo do zwolnienia z podatku od dywidend wypłacanych przez spółkę C. Opierali się przy tym na regulacjach Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zmianami), która przewiduje sukcesję generalną praw i obowiązków podatkowych.

Odmienne stanowisko reprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Według niego art. 93 ordynacji podatkowej opisujący sukcesję podatkową ma zastosowanie  tylko w stosunku do praw, bądź obowiązków, które powstały w chwili przejęcia. A sporna sprawa dotyczyła faktu, że holenderska firma B nie miała jeszcze prawa do zwolnienia z podatku dywidendy wypłacanej przez spółkę C, gdyż jeszcze owej dywidendy nie otrzymała, a jedynie była posiadaczem udziałów uprawniających ją do jej otrzymania.

Dyrektor Izby uznał, że posiadanie udziałów nie jest tożsame z otrzymaniem dywidendy. A skoro spółka córka jeszcze nie wypłaciła dywidendy, to spółka matka nie nabyła uprawnień do zwolnienia z podatku, toteż nie może być mowy o sukcesji tego prawa.

Firma A złożyła skargę do warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, iż nie ma znaczenia brak wypłaty dywidendy przez polską spółkę córkę firmie holenderskiej. Tego samego zdania był NSA. Zgodnie z jego orzeczeniem wspomniane przez Ordynację podatkową następstwo prawne oznacza, że spółka A przejmując spółkę B wstępuje w jej sytuacje prawną, czyli przejmuje również prawo do zwolnienia z opodatkowania otrzymywanej dywidendy.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 14 lutego 2014 (sygn. akt II, FSK 536/12) jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *