Podpis oznacza akceptację

Dodał

pen4Sytuacja, kiedy pracownik złoży podpis pod wypowiedzeniem warunków umowy, oznacza, że je zaakceptował. Wycofanie się ze zgody jest możliwe, ale z uwzględnieniem konkretnych okoliczności.

Kodeks pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zmianami) przewiduje w art. 42, par. 2, że jeśli pracownik nie przyjmie zmiany warunków płacy, lub pracy zaproponowanych mu przez pracodawcę, dochodzi do rozwiązania umowy. Pismo, w którym przedstawione są nowe warunki, powinno zawierać pouczenie instruujące pracownika o tym, że jeśli nie złoży on oświadczenia, w którym przedstawi swój brak akceptacji, to pracodawca uznaje, że wyraża on zgodę na zaproponowane warunki. Pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia na złożenie takiego oświadczenia. Kiedy jednak na piśmie brak pouczenia o możliwości odrzucenia propozycji firmy, pracownik może nawet w ostatnim dniu wypowiedzenia wyrazić swój sprzeciw.

Zgodę na zaproponowane warunki można również odwołać. Dzieje się to w trybie swoistym dla oświadczeń woli, jak przewiduje Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zmianami)  w art. 61. Wymieniony zapis należy rozumieć w taki sposób, że odwołanie będzie  wiążące, gdy dotrze do adresata (pracodawcy) w tym samym czasie, lub wcześniej niż pismo, w którym pracownik wyraził zgodę na zmienione warunki płacy, lub pracy. Mówi się  wtedy o jednostronnym cofnięciu oświadczenia woli przez pracownika. Natomiast z dwustronnym cofnięciem oświadczenia woli mamy do czynienia wówczas, gdy  zarówno pracownik, jak i pracodawca zgadzają się na jakieś rozwiązanie, w tym przypadku na odrzucenie zmiany warunków umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *