Posiedzieć na… siłowni

Dodał

10.sala torturKluby Fitness mogą stosować niższą stawkę VAT. Tak wynika z orzeczenia Najwyższego sądu Administracyjnego.

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w poz. 186 określa w sposób niejednoznaczny prawo do naliczania niższego VAT od wstępu do obiektów świadczących usługi rekreacyjne.

Według organów podatkowych objęte preferencyjną stawką ma być jedynie samo wejście do obiektu. Opierają się one przy tym na rozporządzeniu wykonawczym Rady UE nr 282/2011 z 15 marca 2011, które w art. 32, ust. 1 i 2 definiuje „usługi wstępu” (przykładowo na imprezy sportowe) jako jedynie wchodzenie do obiektu bez możliwości użytkowania sal gimnastycznych, czy urządzeń siłowni. Czyli zgodnie z tą interpretacją klient miałby prawo kupić bilet do siłowni (będącej przecież obiektem, w którym świadczone są usługi rekreacyjne)  płacąc niższy podatek, jednak mógłby na jego podstawie wyłącznie sobie posiedzieć i popatrzyć na sprzęt. Za korzystanie z urządzeń siłowni musiałby zapłacić dodatkowo, a od opłaty naliczany byłby wyższy VAT.

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa orzekały niektóre sądy, przykładem są wyroki:

  • WSA w Gdańsku (sygn. akt I Sa/Gd 1126/12)
  • WSA w Warszawie (sygn. akt III Sa/Wa 3123/12)
  • Sąd w Gliwicach (sygn. akt III Sa/Gl 1543/11)

Stanowiska przychylne dla klientów obiektów rekreacyjnych reprezentowały natomiast wyroki:

  • WSA w Bydgoszczy (sygn. akt. I SA/Bd 1045/12)
  • Sąd w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 889/12)
  • NSA (sygn. akt I FSK 311/13)

Chociaż powyżej wspomniany wyrok NSA zapadł w indywidualnej sprawie, pozwala jednak przypuszczać, że i kolejne orzeczenia sądów wydawane w podobnych sprawach będą bardziej przychylne dla kieszeni podatników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *