Interpretacja ochroni grupę podatników

Dodał

ręceProjekt nowelizacji ordynacji podatkowej zakłada, że stanie się możliwe składanie zbiorowego wniosku o interpretację indywidualną. Oznacza to, iż ochrona obejmie więcej niż jednego uczestnika transakcji, której dotyczy wniosek o interpretację.

Wiceminister finansów, Janusz Cichoń odpowiadając na poselską interpelację (nr 23 852/14) zapowiedział zmiany w ordynacji podatkowej. Mają one istotne znaczenie dla transakcji, w których uczestniczy więcej podmiotów zainteresowanych ochroną za sprawa interpretacji.

Kilku podatników będzie mogło złożyć wspólny wniosek. Wybiorą oni jeden podmiot jako stronę postępowania w związku z wydaniem interpretacji, jej potencjalnej zmiany, wygaśnięcia, bądź uchylenia. Na jego ręce zostanie wydana interpretacja przez organ terytorialnie właściwy dla niego, ale chronieni przez interpretacje będą wszyscy zainteresowani składający wspólnie wniosek.

Należy to rozumieć w ten sposób, że przy zastosowaniu się do wytycznych zalecanych przez interpretację (nawet, jeżeli ostatecznie nie będą one prawidłowe) nie będzie zagrożenia poniesienia konsekwencji karnych nałożonych przez organy podatkowe i kontroli skarbowej.

Wydana interpretacja ma być także podawana do wiadomości organów podatkowych i organów kontroli skarbowej stosownych dla siedziby poszczególnych wnioskodawców.

Aktualnie sytuacja wygląda tak, że wniosek o interpretację w danej sprawie może złożyć tylko jeden podatnik i tylko jego może ona chronić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *