Nie ma dopłat na mieszkanie dla dziadków będących rodziną zastępczą

Dodał

grandchildrenNa dziadkach ciąży obowiązek alimentacyjny. Nie mogą więc żądać dofinansowania na pokrycie kosztów utrzymania domu z racji pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dziadkowie będący rodziną zastępczą spokrewnioną dla czwórki wnucząt złożyli wniosek o przyznanie im dopłaty na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Otrzymali w tej sprawie od starosty decyzję odmowną podtrzymaną przez samorządowe kolegium  odwoławcze. W jej uzasadnieniu znaleźli informację, że z racji pokrewieństwa nie należy im się dopłata, tak wynika bowiem z zapisu art. 83, ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 ze zmianami). Zaskarżyli tę decyzję w gdańskim WSA argumentując przy tym, iż pozbawienie spokrewnionych rodzin zastępczych możliwości korzystania z dofinansowania faworyzuje rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz  niekorzystnie wpływa na sytuację finansową rodzin zastępczych spokrewnionych, co ich zdaniem narusza konwencję o prawach dziecka (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526)  oraz ustawę zasadniczą (Dz. U. 1997, nr 78, poz.  483).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie przychylił się do ich stanowiska. W orzeczeniu podkreślił, że ustawa o wspieraniu rodziny (…) przewiduje przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania w budynku wielorodzinnym, bądź jednorodzinnym wyłącznie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. Takie ograniczenie nie stanowi naruszenia konstytucji. Zwrócił przy tym uwagę na wyrok TK (sygn. akt K 12/12), gdzie pod rozwagę Trybunału został złożony wniosek poselski w sprawie zróżnicowanej pomocy na częściowe pokrycie  wydatków na utrzymanie dziecka – w rodzinach zastępczych spokrewnionych i pozostałych (stosownie 660 i 1000 złotych na miesiąc). Trybunał Konstytucyjny orzekł wtedy, że jest to zgodne z konstytucją.

W opinii sądu dziadkowie mają obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, stąd inaczej są traktowani przez państwo w sprawach dofinansowanie. Świadczenie wypłacane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ma charakter wspomagający. Jeśli natomiast pomoc otrzymywana od państwa okazuje się niewystarczająca, to dziadkowie,  jako rodzina zastępcza, powinni zwrócić się do rodziców dzieci o wsparcie, bo to na nich w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Wyrok gdańskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 17 października 2013 roku (sygn. akt III SA/Gd 537/13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *