Zmiana czasu – kto na niej zyska?

Dodał

czas1Dzisiaj w nocy przestawiamy czas z zimowego na letni. Osoby zatrudnione na nocnej zmianie realnie przepracują godzinę krócej. Otrzymają jednak normalne wynagrodzenie.

Przepisy prawa pracy przewidują konieczność  wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia również za tę nieprzepracowaną godzinę ze względu na fakt, że był gotowy do świadczenia pracy, jednak z powodów niezależnych od niego, nie mógł jej podjąć.

Art. 81, paragraf 1 kodeksu pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zmianami) reguluje kwestię wynagrodzenia przestojowego – mówi on, iż za czas niewykonywania pracy, kiedy jednak pracownik był gotów do jej wykonania, przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do jego osobistego zaszeregowania, czyli zgodne z konkretną stawką godzinową, czy miesięczną. W sytuacji natomiast, gdy tego składnika nie określono w warunkach wynagrodzenia, pracownik powinien otrzymać 60 procent płacy, ale nie mniej niż wynagrodzenie minimalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *