Zwrot palet – lawina korekt

Dodał

paletaNa porządku dziennym jest aktualnie sprzedaż towarów wraz z paletami. Nic w tym dziwnego, skoro znacznie ułatwia to transport. Zwrot palet powoduje jednak konieczność wystawienia faktury korygującej. Niestety ostatnio wśród organów podatkowych panuje pogląd, że korekty powinno się uwzględniać za okres, którego dotyczyła transakcja pierwotna.

Ustawa o CIT  (Dz. U. 1992, nr 21, poz. 86 ze zmianami) nie narzuca reguł korygowania przychodów na skutek zwrotu towarów. W tej kwestii decydująca jest zatem opinia organów podatkowych i sądów administracyjnych. Jeszcze do 2010 roku utrzymywały one stanowisko, że korekty trzeba uwzględniać do celów podatkowych w czasie, kiedy miał miejsce zwrot i została wystawiona faktura korygująca (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 21 stycznia 2010 r., nr ILPB3/423-1004/09-2/KS, jak również wyrok WSA z 13 czerwca 2005 sygn. akt I SA/Wr 1849/2003).

Obecnie organy podatkowe są zdania, że obowiązkiem podatnika jest skorygowanie wartości przychodów w okresie, w jakim nastąpiła pierwotna transakcja sprzedaży (nawet jeśli byłby to wcześniejszy rok podatkowy). Jako przykład można wymienić tutaj interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 2 czerwca 2011roku o nr IPPB3/423-184/11-2/MC oraz z 9 maja 2013 o nr IPPB3/423-171-13-2/AM; a także dyrektora Izby Skarbowej z Poznania z 13 czerwca 2013 roku – ILPB3/423-91/12-2/MS.

Korekta przychodów ze sprzedaży to jednak nie wszystko – pociąga ona za sobą konieczność skorygowania również kosztów związanych bezpośrednio z owymi przychodami. Jak wspomina  art. 15, ust. 4 ustawy o CIT – koszty, które są bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, a poniesione zostały w latach poprzedzających dany rok podatkowy, należy odliczyć za rok, w którym nastąpiły przychody im odpowiadające (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2013 roku, nr – IPTPB3/423-225/13-4/KJ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *