Podatek od wypłat z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Dodał

babcia 4Początek bieżącego roku przyniósł pozytywne dla podatników zmiany w PIT w związku z oszczędnościami w IKZE. Wypłaty zostały opodatkowane 10-procentowym ryczałtem.

Oszczędzanie na przyszłą emeryturę w stosunkowo nowym instrumencie finansowym jakim jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (istnieje on od 2012 roku) wiąże się z korzyścią związaną nie tylko z zabezpieczeniem przyszłości, ale i możliwością odliczenia w PIT składek na IKZE. Maksymalna wysokość składek, które podlegają odliczeniu (jak i limitu wpłat na indywidualne konto) jest z góry ustalana na podstawie wskaźnika średniego przewidywanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za konkretny rok. Do tej pory wysokość wpłat ustalana była indywidualnie. Za rok 2013 kwota odliczanych składek na IKZE to maksymalnie 4 231,20 zł. Za bieżący rok będzie to nieco więcej, bo 4 495,20 zł.

W odniesieniu do opodatkowania wypłacanych oszczędności nastąpiłabardzo korzystna zmiana. Od początku tego roku obciążone są one zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 procent. Wcześniej wypłaty z IKZE traktowane były jako „przychód  z innych źródeł”, a przez to podlegały opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową, czyli w wysokości 18 i 32 procent.

Wprowadzone innowacje w odniesieniu do IKZE  okazały się wyraźnie przyjazne dla podatników – wystarczy porównać wypłaty gwarantowane z FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) – czyli kwoty wypłacane jednorazowo beneficjentom po śmierci emeryta. Te są obłożone zryczałtowanym podatkiem w stawce 19 procent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *