Procenty bez akcyzy

Dodał

14.4.alkoholSprzedaż alkoholu etylowego obciążona jest podatkiem akcyzowym. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z tej daniny.

Dopuszczalne jest zwolnienie alkoholu etylowego z akcyzy w sytuacji, kiedy:

  1. Alkohol został całkowicie skażony, jest importowany i nabywany w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej, bądź wytwarzany w kraju wskazanym przez dowolne państwo będące członkiem UE. Środki, które użyto do skażenia alkoholu, muszą być dopuszczone do użytku przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z 19 listopada 1993 roku w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
  2. Alkohol zawarty w produktach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a które zostały nabyte  w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego. Natomiast środki, jakich użyto do skażenia tego alkoholu zostały dopuszczone do użycia przez państwo należące do UE, z którego wyrób ten pochodzi.
  3. Alkohol, który wchodzi w skład importowanych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a skażony środkami skażającymi.
  4. Alkohol zawarty w produktach leczniczych, wskazanych przez przepisy prawa farmaceutycznego (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381 ze zmianami).
  5. Alkohol będący składnikiem olejków eterycznych, bądź mieszanin substancji zapachowych, jakie stosuje się przy produkcji  artykułów  spożywczych i napojów bezalkoholowych , w których zawartość rzeczywista alkoholu  nie przekracza 1,2 procenta objętości.
  6. Alkohol przywożony z zagranicy w bagażu osobistym podróżnego w wieku powyżej 17 (dotyczy konkretnych, limitowanych ilości – np. piwo – 16 litrów, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu etylowego do 22 % – 2 litry, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu etylowego przekraczającej 22 % – 1 litr).

Postępowanie w związku ze zwolnieniem z akcyzy reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 2013, poz. 212) oraz ustawa o podatku akcyzowym  (Dz. U. 2009, nr 9, poz. 11 ze zmianami).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *