Rewolucja w VAT od usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych

Dodał

tax cPo 1 stycznia 2015 roku firma świadcząca powyższe usługi będzie musiała rozliczać VAT zgodnie ze stawkami obowiązującymi w kraju konsumenta. Dokumentację z tym związaną ma przechowywać  przez okres 10 lat.

Zmiany w sposobie rozliczania VAT w tej branży wynikają z wejścia w życie dyrektywy nowelizującej z 12 lutego 2008 r. oraz rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 1042/2013 z 7 października 2013 r. Przepisy te zostały wprowadzone do polskiego prawa poprzez ustawę nowelizującą z 25 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1171).

Mają one za zadanie ukrócić dotychczasowy proceder przedsiębiorstw, które zakładały swe siedziby w krajach, gdzie obowiązuje niska stawka VAT, a następnie świadczyły usługi na rzecz klientów w innych państwach. Od stycznia przyszłego roku, niezależnie od tego, gdzie swoją siedzibę będzie miał dostawca, podatek VAT będzie naliczany zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju nabywcy.

Nowe przepisy implikują zmiany w praktyce rozliczeń. Odtąd na przedsiębiorcy działającym w branży telekomunikacyjnej, nadawczej i elektronicznej ciążyć będzie obowiązek zgłoszenia się do VAT-MOSS, czyli małego punktu kompleksowej obsługi. Informacje na temat lokalizacji poszczególnych punktów tego typu można uzyskać  w II Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście. W sytuacji, gdyby firma zaniedbała zgłoszenia do VAT-MOSS, będzie musiała rejestrować się w każdym kraju, do którego prowadzi sprzedaż usług. Z kolei po poprawnym zarejestrowaniu się musi na bieżąco pamiętać o uaktualnianiu informacji podanych przy rejestracji. W razie pojawienia się jakiś zmian ma na to 10 dni. Plusem w tym przypadku jest możliwość dokonania aktualizacji drogą elektroniczną. Wskazówki dotyczące postępowania w takich okolicznościach można znaleźć na stronie II US Warszawa Śródmieście.

Do obowiązków podatnika zarejestrowanego w małym punkcie kompleksowej obsługi należy poza tym składanie deklaracji VAT i wpłacanie należnego podatku do II US W-wa Śródmieście (co kwartał, do 20 dnia miesiąca). Wpłacony VAT wraz z deklaracją trafi następnie do kraju konsumenta bezpieczną siecią komunikacyjną. Oprócz powyższej deklaracji podatnik musi jeszcze złożyć jedną, na której przedstawi informacje dotyczące transakcji nieobjętych przez tę konkretną regulację.

Wspomniane dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat i udostępniać na żądanie upoważnionego przedstawiciela kraju, w którym  dostawca się zarejestrował, albo do którego świadczy usługi. Na przekazanie danych ma 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *