Czy kolokacja może uniknąć opodatkowania VAT?

Dodał

komputerWzrasta zainteresowanie umieszczaniem serwerów w specjalnie dostosowanych budynkach poza siedzibą firmy. Bywa, że znajdują się one nawet w innym kraju.

Polskie organy skarbowe utrzymują, że usługa kolokacji (lokowania serwerów) poza siedzibą przedsiębiorstwa jest jednoznacznie połączona z  nieruchomością, w której owe serwery miałyby się znajdować, a więc podlega obłożeniu podatkiem obrotowym na polskich warunkach. Nie jest to jednak tak oczywiste…

Kolokacja oznacza udostępnienie powierzchni pod zainstalowanie serwerów oraz zapewnienie im wymaganych warunków, czyli stosownego poziomu wilgotności, ochrony przed przegrzaniem i stałych dostaw elektryczności. W związku z powyższym organy podatkowe, jak również sądy traktują tę usługę jako definitywnie powiązaną ze specjalistycznie dostosowanym budynkiem, w którym ma miejsce coś na kształt składowania, gdzie najważniejszym targetem jest magazynowanie i zapewnienie bezpieczeństwa towaru. Jeśli chodzi o usługi związane ze składowaniem, niezbędna jest możliwość dysponowania nieruchomością, toteż za miejsce ich świadczenia uznaje się lokalizację magazynu – ustawa o VAT art. 28e (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami). Analogicznie – kolokację możnaby jednak uznać za nierozerwalnie związaną  z nieruchomością i w efekcie opodatkować VATem.

Odmiennie można interpretować tę sytuację w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  UE z czerwca 2013 (sygn. C-155/12), według którego miejsce świadczenia usługi magazynowania można ustalić w powiązaniu z konkretną nieruchomością tylko w przypadku zaistnienia 2 warunków: składowanie jest świadczeniem głównym czynności jednolitej, a nieruchomość w części lub całości może być użytkowana przez mającego do niej prawo usługobiorcę.

Podchodząc do zagadnienia kolokacji od tej strony można więc stwierdzić, że przy niektórych postaciach zawieranej umowy w grę wchodziłoby założenie, iż miejscem, w którym ta usługa jest świadczona nie jest wcale lokalizacja danego budynku – przykładowo, kiedy w jej ramach zachodzi nie tylko przechowywanie urządzeń, ale i opieka informatyczna. W takim przypadku nie byłoby konieczne odprowadzanie VAT w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *