Rewolucja w VAT

Dodał

czas4Nowelizacja ustawy o VAT zapowiada od stycznia prawdziwą rewolucję. Do najistotniejszych zmian zalicza się termin rozliczenia podatku – będzie go należało uwzględnić w deklaracji za miesiąc, w którym dostarczono towary, lub wykonano usługę.

Ustawa o VAT w art. 19a, ust. 1 (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami) przewiduje, iż od 1 stycznia obowiązek podatkowy powstawać będzie w związku z wykonaniem usługi, lub dostawą towaru. Jak poucza starszy konsultant Accreo – Aleksandra Plichta, na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego określenia chwili dostarczenia towarów, albo wykonania usługi. Jeśli chodzi o dostawę – należy rozumieć, że dochodzi do niej w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jako właściciel na nabywcę. Sama umowa zawarta między kontrahentami nie prowadzi jeszcze do żadnych skutków podatkowych. Najistotniejsza jest DOSTAWA, a w rzeczywistości te dwa zdarzenia (umowa i dostawa) mogą być znacznie oddalone od siebie w czasie. Zmiana terminu rozliczenia podatku największe znaczenie będzie mieć przy transakcjach dokonywanych pod koniec miesiąca.

Dotąd sprzedawca zbywając towar na końcu miesiąca wystawiał FV w ciągu 7 dni, czyli często już w następnym miesiącu. Teraz dla rozliczenia podatku ważna będzie nie tyle faktura, co faktyczny moment przejścia towaru w ręce nabywcy. Jeśli został on więc dostarczony ostatniego dnia miesiąca, to obowiązek podatkowy powstaje już w tym miesiącu, nieważne w tym przypadku, kiedy wystawiło się fakturę.

Tak samo rzecz się ma w sprawie wykonania usług. Tyle, że tutaj ważne jest jeszcze wykonanie wszystkich czynności i działań, które składają się na świadczona usługę. W umowie między stronami warto określić dokładną datę, która kontrahenci uważać będą za termin zakończenia wykonania usługi – to istotne dla rozliczenia podatkowego.

Moment wykonania usługi lub dostawy towaru będzie istotny nie tylko ze względu na termin rozliczenia podatku obrotowego (VAT), ale jest też ściśle powiązany z wystawieniem faktury – należy go więc i z tego powodu precyzyjnie określać. Według nowych przepisów (art. 106i ustawy o VAT) fakturę trzeba będzie wystawić maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, czy dostarczono towar.

Wprowadzone zmiany w sposobie rozliczania VAT wymusiła na polskim ustawodawcy konieczność dostosowania przepisów do prawa unijnego (dyrektywy 2006/112/WE).

Przykład:

Firma zleca roznoszenie ulotek reklamowych w okresie 1-31 stycznia 2014 roku. Fakturę za tę usługę  wystawić może np. 10 lutego 2014. Jednak obowiązek podatkowy powstanie w dniu zakończenia wszystkich czynności związanych z tą usługą, czyli 31 stycznia 2014. Dzień wystawienia faktury nie będzie miał wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. VAT musi być zadeklarowany za styczeń 2014 w rozliczeniu składanym do 25 lutego 2014 (przy miesięcznym rozliczaniu się) i w tym terminie należy go uiścić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *