Jest nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o CIT

Bank4 października weszła w życie nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ma ona za zadanie utworzenie funduszu stabilizacyjnego będącego dodatkowym źródłem finansowania czynności mających na celu zachowanie stabilności w sektorze bankowym.

Fundusz stabilizacyjny ma otrzymywać wpływy z tzw. opłaty ostrożnościowej. Jest to opłata, jaką ponoszą banki, nie stanowi ona kosztów uzyskania przychodów. Przeznaczeniem funduszu stabilizacyjnego jest wykorzystanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do udzielania gwarancji rekapitalizacyjnych bankom, dzięki niemu wzrastają fundusze własne banków.

Zgodnie z nowymi przepisami opłata ostrożnościowa, jaką ponoszą banki na rzecz funduszu stabilizacyjnego, nie jest rozumiana jako koszt uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że wnosi się ją do specjalnego funduszu, a nie do kasy państwa pochłaniającej nieoznaczone środki. W związku z tym, to banki są wyłącznym beneficjentem owych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *