Parę słów o ulgach

Dodał

ON.1Ulgi w PIT od tego roku uległy znacznemu przeorganizowaniu. Fiskus spodziewa się w związku z tym większych wpływów. Nadal jednak (przynajmniej niektórzy) podatnicy będą mogli korzystać z odliczeń.

 

 

Odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku to dwa rodzaje ulg, z których skorzystać będą mogli podatnicy.

Wśród ulg odliczanych od dochodu wymienić można:

 

 • ulgę za internet
 • ulgę za darowizny
 • ulgę odsetkową
 • ulgę rehabilitacyjną
 • ulgę za oszczędzanie na emeryturę

Natomiast do odliczeń od podatku zalicza się ulgę na dzieci.

W zależności od rodzaju ulgi odlicza się wyliczone kwoty na różnych etapach wypełniania formularza PIT. Nie jest to jednak tak bardzo skomplikowane, żeby przy odrobinie poświęconej uwagi nie dało się tego zrobić samemu. Broszury informacyjne wydawane wraz z drukami spokojnie przeprowadzą podatnika przez rozliczenie. Można poza tym skorzystać  z darmowego programu do rozliczeń PIT PROJEKT (do pobrania z naszej strony). Jednak dla tych, którzy cierpią z powodu „alergii na liczby” zawsze pozostaje pomoc biur rachunkowych, z tym, że oczywiście niebezpłatna.

Zanim przystąpi się do rozliczenia, warto rozważyć możliwość skorzystania z ulg, dobrze mieć jednak na ich temat chociaż podstawowe informacje, aby z powodu niewiedzy nie przeoczyć sposobu na odzyskanie nadpłaconego podatku.

Ulga za internet – w tym roku zostały diametralnie zmienione warunki na skorzystanie z niej. Z odliczeń mogą zatem skorzystać tylko osoby, które nie robiły tego nigdy wcześniej. Przysługuje ona na dwa lata. Czyli jeśli ktoś korzysta z niej w rozliczeniu za 2013 rok, będzie to mógł zrobić jeszcze w przyszłym. Roczny limit odpisu na osobę to 760 zł.  Trzeba przy korzystaniu z tej ulgi pamiętać o gromadzeniu faktur. Warto pamiętać, że odliczeniu podlega nie tylko stacjonarny, ale i mobilny internet.

Ulga za darowiznę dotyczy kwot przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego (fundacji, bądź stowarzyszenia), a także na cele związane z kultem religijnym.

Ulga odsetkowa – polega na odliczeniu odsetek od kredytu mieszkaniowego, który został zaciągnięty w okresie między 2002, a 2006 rokiem. W PIT za 2013 rok można odliczyć odsetki spłacone od kredytu do wysokości 325 990 zł. Ale tylko w takim przypadku, kiedy podatnik zakończył inwestycje w zeszłym roku.

Jeżeli inwestycja została zakończona wcześniej należy stosować stare limity:

 • Dla inwestycji zakończonych w 2007r. i wcześniej to 189 000 zł.
 • Dla inwestycji zakończonych w 2008r. – 212 870 zł.
 • Dla inwestycji zakończonych w 2009r. – 243 460 zł.
 • Dla inwestycji zakończonych w 2010 r. – 264 810 zł.
 • Dla inwestycji zakończonych w 2011r. – 325 990zł.
 • Dla inwestycji zakończonych w 2012r. – 279 160 zł.

Mimo, że limit za inwestycje zakończone w 2012 r.  jest niższy, można skorzystać jednak z odliczenia od wartości 325 990 zł. Pozwala na to zastosowanie zasady, iż limit odliczenia nie może mieć niższej wartości niż najwyższy ogłoszony, stąd można zastosować limit z roku poprzedniego, jak wynika z obwieszczenia w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. 2011, nr 105, poz. 1060).

W sytuacji, kiedy kredyt przewyższa limit, podatnik może odliczyć odsetki, jakie proporcjonalnie przypadają na tę część kredytu, jaka mieści się w limicie.

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Odpisowi podlegają wydatki poniesione na zakup leków przekraczające kwotę 100 zł, jak również koszty turnusu rehabilitacyjnego, koszty przejazdów związanych z dojazdem na leczenie w ramach turnusu, a także wynikające z utrzymaniem psa przewodnika osoby niewidomej, czy użytkowaniem samochodu przez osobę niepełnosprawną.

Dodatkowe pieniądze oszczędzane na emeryturę na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) mogą być odliczane od dochodu PIT, przy czym limit odpisu to 4 % od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Nie może przekroczyć jednak 4 231, 20 zł. Oszczędzając na emeryturę warto mieć w pamięci, że w chwili wypłacania oszczędności z IKZE będą one musiały być wliczone do dochodu, a w związku z tym trzeba będzie od nich zapłacić podatek. Do końca nie wiadomo, jaki wysoki, gdyż będzie liczony według stawek obowiązujących na dzień dokonania wypłaty.

Ulga na dzieci została od tego roku odebrana rodzicom jedynaków, którzy zarabiają łącznie ponad 112 tysięcy złotych rocznie. Osoby samotnie wychowujące 1 dziecko, a osiągające dochód przekraczający 56 tysięcy złotych również nie mogą skorzystać  z tej ulgi.

Przy odliczeniach dokonywanych przez rodziców dwójki i więcej dzieci nie ma znaczenia, jakie są ich dochody.

Wysokość ulgi zależy od tego, którego dziecka w rodzinie ona dotyczy:

 • Przy pierwszym i drugim dziecku jest to po 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie)
 • Przy trzecim 1668,12 zł rocznie (139,01 zł na miesiąc)
 • Przy czwartym i każdym kolejnym dziecku 2224,08 zł rocznie (185,34 zł miesięcznie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *