Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

Dodał

on.2Podczas dokonywania rozliczenia podatkowego osoby niepełnosprawne, a także osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z odliczenia  wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, bądź mające na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Wydatki możliwe do odliczenia w całości to tak zwane wydatki nielimitowane.

 

Do wydatków nielimitowanych zalicza się wydatki poniesione na:

  • dostosowanie i wyposażenie  mieszkań i budynków mieszkalnych w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb codziennego życia
  • adaptację  pojazdów mechanicznych zgodnie z potrzebami wynikającymi z danej niepełnosprawności
  • kupno i serwis sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych użytkowanych indywidualnie w celu rehabilitacji, bądź ułatwienia czynności życiowych (nie można tu zakwalifikować sprzętu  AGD)
  • kupno materiałów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  • opłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczenie w uzdrowisku, zakładzie rehabilitacji oraz zabiegi rehabilitacyjne
  • odpłatny dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
  • domową opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w czasie choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz na świadczenie opiekuńcze dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
  • tłumacza języka migowego
  • obozy i kolonie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Należy pamiętać, ż odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione przez podatnika – osobę niepełnosprawną, lub jj opiekuna. Jeśli skorzystano z dofinansowania z PFRON, lub innego źródła, odliczyć można tylko różnicę między wydatkiem, a wysokością dopłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *