Nie trzeba się rozliczać z becikowego

DzieckoFiskus nie wymaga rozliczania się z otrzymanej zapomogi. Niezależnie, czy jest to zasiłek pielęgnacyjny, porodowy, czy rodzinny – nie ma obowiązku wpisywania go do rocznej deklaracji PIT.

PIT ( z angielskiego:  Personal Income Tax, to jest podatek od dochodów osobistych, a u nas nazywany podatkiem dochodowym od osób fizycznych) jest podatkiem bezpośrednim, który obejmuje dochody osoby fizycznej. Pod nazwą PIT, kryje się również formularz urzędowy używany w rocznej deklaracji podatkowej.

Ustawa o PIT zakłada, że następujące świadczenia nie ulegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

  • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne
  • świadczenia rodzinne uzyskane zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych
  • świadczenia pieniężne wypłacane przy nieskutecznej egzekucji alimentów
  • Zasiłki porodowe (popularne becikowe)

Uznaje się, że otrzymanie przez podatnika powyższych świadczeń nie jest dla niego źródłem dochodu.

Zasiłek rodzinny i dodatek mogą być pobierane przez rodziców, jednego z rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, faktycznego opiekuna dziecka, jak również osobę uczącą się, o ile dochód rodziny nie przekracza w przeliczeniu na osobę 504 zł (583 zł – jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności).

Również dla osób otrzymujących świadczenia ze źródeł poza granicami kraju jest pozytywna wiadomość – zasiłki otrzymywane z zagranicy także nie podlegają opodatkowaniu. Niezależnie, czy są to świadczenia rodzinne, czy dodatki pielęgnacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *