Najpopularniejsze sposoby na zwrot podatku

Dodał

MałżeństwoTax Care przeprowadził analizę ubiegłorocznych rozliczeń podatkowych pod kątem preferencji, z jakich podatnicy najczęściej korzystali w celu obniżenia dochodu, a przez to uzyskania zwrotu podatku. Najczęściej spotykaną ulgą okazało się wspólne rozliczanie małżonków.

W ubiegłym roku wspólnie z małżonkiem rozliczało się niemal 10 milionów osób. Daje to aż 40 procent z ogólnej liczby podatników rozliczających się według skali podatkowej. W tej sumie milion dwieście osób (ok. 5 procent) nie pracowało, a korzystało ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Zdecydowanie mniejszy odsetek (ok. 2 procent) z pośród podatników, którzy opodatkowani byli przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli niecałe czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy, korzystało z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ulga związana ze wspólnym składaniem deklaracji przez małżeństwo jak i wspólne rozliczanie się z dzieckiem (dla osób samotnie wychowujących) jest możliwa tylko przy zastosowaniu rozliczenia wg skali podatkowej. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest ryczałt stosowany w odniesieniu do przychodów z prywatnego najmu.

Dwa powyższe sposoby rozliczania się  są niezwykle korzystne w przypadku, kiedy jeden z małżonków (lub rodzic) osiąga dochody przekraczające pierwszy próg podatkowy, a drugi nie posiada dochodów wcale, lub są one znacznie niższe. Tym sposobem lepiej zarabiający małżonek (albo rodzic) całość dochodów  rozlicza wedle 18 procentowej stawki.

Zyskują również małżeństwa, gdzie 1 z małżonków nie miał żadnego dochodu w ciągu roku, bądź jego dochody nie były większe niż 3091 zł, to jest kwota zwolniona z opodatkowania. W takiej sytuacji pracujący i zarabiający małżonek (rodzic) uiszcza podatek mniejszy o 556,02 zł.

W szczególnych przypadkach małżeństwo może otrzymać zwrot  nadpłaconego podatku nawet w wysokości 12 529 zł. Jest to możliwe, kiedy pracujący małżonek zarabia minimum 171 056 zł. Jeśli osiągałby wyższe zarobki, wielkość zwracanej nadpłaty już się nie zmieni.

Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyła się w 2012 roku preferencja związana z ulgą prorodzinną – było to ponad 4 miliony osób (18 procent podatników rozliczających się wg skali podatkowej). Kwota odliczenia od podatku (1 112,04 zł) jest możliwa do wykorzystania na każde małoletnie, lub uczące się dziecko do 25 roku życia, albo nawet starsze, o ile otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny, czy rentę socjalną. Ulga ta jest dostępna wyłącznie dla podatników rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową.

Podczas rozliczania się z fiskusem za 2013 rok trzeba będzie uwzględnić zmiany, jakie pojawią się w porównaniu z latami ubiegłymi. Dotąd wielkość odliczenia w oparciu o ulgę prorodzinną rozliczało się mnożąc kwotę przysługującego rozliczenia na 1 dziecko przez liczbę posiadanych dzieci. Teraz, jeżeli ktoś zarabia powyżej 112 tysięcy zł rocznie, nie będzie miał możliwości zwrotu podatku, kiedy ma tylko 1 dziecko. Rodzice trojga dzieci będą mogli odliczyć o 50 procent więcej za trzecie dziecko niż za pozostałe. W przypadku czwórki dzieci – za czwarte i każde kolejne odliczenie będzie wyższe o 100 procent. Nie ulegnie natomiast zasada rozliczania dla rodziców dwójki dzieci. W ich przypadku dochód nie będzie miał znaczenia.

Następną w kolejności była  ulga internetowa, z której skorzystało niemal 17 procent podatników rozliczających się podatników, było to ok. 4 milionów osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *