Opodatkowanie wycieczek pracowniczych pod znakiem zapytania

Dodał

wycieczkaNSA zwrócił się do trybunału konstytucyjnego w sprawie rozpatrzenia zgodności z konstytucją opodatkowania świadczeń nieodpłatnych takich, jak imprezy integracyjne, wycieczki pracownicze i wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych Wkrótce dowiemy się, czy świadczenia te zostaną zwolnione z podatku.

Wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego budził fakt, że ustawa o podatku dochodowym  (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350) nie określa precyzyjnie pojęcia „świadczeń nieodpłatnych”, które mają podlegać opodatkowaniu. Z tego względu  bardzo często nałożenie podatku w konkretnych przypadkach zależało od indywidualnej interpretacji organów skarbowych. Brak dokładnego wyszczególnienia rodzajów świadczeń, które mają być opodatkowane nasuwa wątpliwości, czy nie został tu naruszony obowiązek nakładania podatków wyłącznie ustawami.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych? Jeszcze do niedawna za nieodpłatne przekazanie żywności potrzebującym (przy kończącym się jej terminie przydatności do spożycia) markety musiały odprowadzać do fiskusa podatek. W takiej sytuacji niejednokrotnie żywność trafiała na śmietniska lub do spalarni zamiast zostać spożytkowana przez najuboższych.  W tej akurat sprawie nastąpiły jednak korzystne zmiany – już od października tego roku produkty żywnościowe mogą być oddawane za darmo bez konieczności odprowadzania podatku.

W przypadku świadczeń takich, jak imprezy zakładowe, czy wycieczki pracownicze pracodawca, jako płatnik odprowadza za nie podatek do fiskusa naliczając w konkretnym miesiącu niższe pensje uwzględniające naliczony podatek.

Budzić to może kontrowersje co do tego, jaki właściwie był przychów dla danego pracownika wynikający  z udziału w zakładowej wycieczce i jaki podatek należy wyliczyć.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zmieni  całkowicie podejście do problemu świadczeń nieodpłatnych. Gdyby stwierdził, iż zapis w ustawie o podatku dochodowym jest niezgodny z konstytucją, oznaczałoby to, że podatnicy, którzy już odprowadzili podatek od takich świadczeń mogliby się ubiegać o jego zwrot składając jednocześnie korektę deklaracji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *