Uniknąć płacenia odsetek

Dodał

odsetkiW przypadku niezapłacenia podatku w należnym terminie, trzeba zapłacić odsetki za każdy dzień zwłoki. Niekiedy jednak można tego uniknąć.

Odsetki naliczane są:

  • Przy zaleganiu z opłacaniem podatku
  • Przy nienależnie oddanym zwrocie podatku lub nadpłacie
  • Przy zawyżonych lub nienależnych wynagrodzeniach płatnika, bądź inkasenta
  • Przy oprocentowaniu nienależnej nadpłaty, albo zwrotu podatku

Naliczanie odsetek rozpoczyna się w dniu następującym po dacie upływu terminu wpłaty podatku, albo terminu, w jakim obowiązkiem płatnika, czy inkasenta było uiszczenie wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Organy skarbowe nie będą naliczać odsetek jednak, o ile kwota odsetek nie przekroczy trzykrotnie wartości opłaty dodatkowej, jaką pobiera operator pocztowy za przesyłkę poleconą. Obecnie poczta żąda za takową kwoty 6,60 zł.

Uniknąć płacenia  odsetek można także w sytuacji, kiedy urząd skarbowy przez okres 2 lat nie zauważy błędu w deklaracji złożonej przez podatnika. Konkretnie zwolnienie dotyczy okresu, który rozpoczyna się po upływie 2 lat od momentu złożenia rozliczenia zawierającego oczywiste pomyłki, czy błędy rachunkowe.

Sposobem na zastopowanie naliczania odsetek jest również postępowanie podatkowe. Na czas liczony od jego wszczęcia (a także okres jego zawieszenia) nie są naliczane odsetki, aż do dnia doręczenia decyzji wydanej przez organ I instancji, o ile nie została doręczona w ciągu 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Przy zawieszeniu postępowania z urzędu odsetki wstrzymuje się od dnia, w którym wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do dnia, w którym doręczono postanowienie o ponownym podjęciu zawieszonego postępowania.

Kolejnym przykładem wstrzymania się fiskusa przed naliczaniem odsetek jest sytuacja, kiedy podatnik złoży odwołanie. W tym przypadku odsetki nie zostają naliczane za okres następujący po dniu, w którym odwołanie zostaje przekazane przez urząd skarbowy (wraz z aktami sprawy) do organu odwoławczego, aż do dnia, w którym organ odwoławczy przyjmie odwołanie u siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *