Dorabianie podczas urlopu rodzicielskiego

Dodał

pracująca matkaOd wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego składka na rzecz ubezpieczenia społecznego naliczana jest wyłącznie na życzenie pracownika.

Przedsiębiorca, którego pracownik będący na urlopie rodzicielskim rozważał możliwość podjęcia u niego pracy na umowę zlecenie, zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem, czy prawo dopuszcza możliwość zatrudnienia na zasadzie umowy zlecenia osoby, która jest na urlopie rodzicielskim oraz, jakie ubezpieczenie ZUS będzie go obejmowało w razie podjęcia pracy na umowę zlecenie.

ZUS, oddział lubelski w interpretacji o znaku: WPI/2OO OOO/451/1 325/2013 oznajmił, że nie ma obowiązku, by osoba pobierająca zasiłek rodzicielski musiała dodatkowo odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za pracę podjętą w oparciu o umowę zlecenie, gdyż w tym przypadku jest ono dobrowolne. Natomiast odmówił wydania interpretacji na temat w ogóle możliwości dodatkowego zatrudnienia, ponieważ odpowiedź w tym zakresie nie leży w jego kompetencjach.

Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zmianami) przewiduje 26 tygodni urlopu rodzicielskiego bez względu na to, ile dzieci urodziło się podczas danego porodu. Okres ten może zostać podzielony między oboje rodziców. W tym czasie rodzicowi, który wykorzystuje urlop rodzicielski przysługuje zasiłek rodzicielski.

Art. 9, ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887) w odniesieniu do osób mających prawo do zasiłku rodzicielskiego zezwala na dobrowolne (po złożeniu odpowiedniego wniosku) objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym również w związku z umową zleceniem. Nie jest ono konieczne, gdyż w związku z pobieranym zasiłkiem rodzicielskim obligatoryjnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *