Pracownica będąca na urlopie rodzicielskim może go łączyć z pracą

Dodał

12.dzieckoJeżeli kobieta wykorzysta zarówno podstawowy, jak i dodatkowy urlop macierzyński (a jest zatrudniona na cały etat) może wystąpić o urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy w maksymalnie połowie wymiaru czasu pracy.

Pracownica może jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego i pracować u pracodawcy, który udziela jej tego urlopu. Wymiar czasu pracy nie może przekroczyć w takim wypadku połowy etatu. W tych okolicznościach art. 182, par. 5 i 6 kodeksu pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zmianami) nakazują udzielenie urlopu rodzicielskiego na pozostałą część wymiaru pracy.

W tym czasie otrzymuje ona wynagrodzenie proporcjonalnie obniżone do wymiaru pracy zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy oraz zmniejszony odpowiednio zasiłek macierzyński. Odpowiednio, czyli z uwzględnieniem wymiaru pracy, w którym pracuje.

Pracownica będąca na urlopie rodzicielskim i jednocześnie wykonująca pracę  u pracodawcy, który jej tego urlopu udziela zgodnie z zasadami wskazanymi przez kodeks pracy, jest zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne zarówno od wynagrodzenia za pracę, jak i zasiłku macierzyńskiego. Składki te odprowadza za nią pracodawca (zgodnie z art. 9, ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887 ze zmianami).

Przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniona pracownica, rozliczone dla niej składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wykazuje na formularzu  ZUS RCA – kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.

Natomiast, jeżeli chodzi o składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), to pracodawca jest zwolniony z ich opłacania za pracownicę wracającą z:

  • urlopu macierzyńskiego
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • urlopu rodzicielskiego
  • urlopu wychowawczego.

Zwolnienie to przysługuje na okres 36 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownica wróciła z urlopu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *