Interpretacja to nie wróżenie z fusów. Potrzebne są dane.

Dodał

A question and exclamation mark of jigsaw puzzle piecesJeśli podatnik chce uzyskać interpretację indywidualną, powinien na  żądanie organu skarbowego uściślić informacje dotyczące badanej sytuacji.

Spółka z o.o. miała zamiar powołać nową spółkę komandytowo – akcyjną, której statut miałby zakładać możliwość wypłacenia dywidendy rzeczowej dla akcjonariuszy. W jej imieniu jeden z udziałowców – kobieta zgłosiła się po indywidualną interpretację do Izby Skarbowej. Zamierzała bowiem sprzedać nieruchomość, którą otrzymałaby w ramach zysku w spółce komandytowo – akcyjnej. Interesowało  ją, czy od takiej transakcji będzie należało odprowadzić VAT.

Izba poprosiła o szersze informacje, tj., czy podatniczka prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, jakiego rodzaju będzie nieruchomość, która zamierza przyjąć i sprzedać oraz, czy występują warunki ustawowe, które pozwolą zwolnić transakcję z opodatkowania.

Kobieta nie zdecydowała się na udzielenie pełnej odpowiedzi. Poinformowała tylko, że chodzi o sytuację hipotetyczną  i zależy jej tylko  na informacji, czy sprzedaż będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu podatkiem obrotowym, a nie czy ona sama będzie uprawniona do zwolnienia na warunkach ustawowych.

Podatniczka nie otrzymała indywidualnej interpretacji. Wynika to z faktu, że przedstawiona sytuacja pozostawała niejasna dla organów skarbowych, a jej wniosek był niezgodny z wymogami formalnymi zaleconymi przez art. 146, par. 3 ordynacji podatkowej (Dz. U. 2012., poz.749 ze zmianami).

Sądy obu instancji potwierdziły stanowisko organu skarbowego – stan faktyczny, którego ma dotyczyć  interpretacja, powinien zostać przedstawiony w sposób konkretny i niebudzący wątpliwości, stąd zrozumiałe jest, iż izba skarbowa żądała jego dokładniejszego opisu.

Wyrok NSA, 12 listopada 2013, sygn.. akt I FSK 1603/12 jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *