Co z VATem przy zmianie przeznaczenia budynku?

Dodał

18.budowaWobec budynków mieszkalnych stosowana jest preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8 %, w przypadku budynków użytkowych jest to już 23%. W razie zmiany  przeznaczenia budynku podczas trwania inwestycji zmienia się również stawka należnego podatku VAT. Co jednak z fakturami wystawianymi przed zmianą?

Stawkę preferencyjną narzuca art. 41, ust. 12 ustawy o VAT (Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zmianami). Natomiast o sposobie użytkowania danego budynku decyduje pozwolenie na budowę wydawane przez właściwy organ – zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 ze zmianami).

Organy podatkowe nie mają jednorodnego zdania w związku z postepowaniem z podatkiem od towarów i usług w kontekście zmiany przeznaczenia budynku. Niektóre uważają, że nie należy korygować faktur pod względem wysokości stawki VAT. To stanowisko pozwala uznać stawki podatku od towarów i usług, jakimi były obłożone usługi budowlane przed decyzją o zmianie sposobu użytkowania , gdyż były zgodne z aktualnym na ten czas przeznaczeniem budynku. Nowa stawka pojawi siuę dopiero dla usług dokumentowanych po zmianie przeznaczenia budynku. Tego typu interpretacje wydawali między innymi dyrektorzy Izb Skarbowych we Warszawie (interpretacja z 13 listopada 2008 roku nr IPPP1/443-1585/08-2/RK) i Katowicach (z 15 stycznia 2008 roku: IBPP3/443-166/07 oraz  IBPP3/443-15/08).

Spotyka się jednak także interpretacje o diametralnie odmiennym stanowisku, jak interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2010 roku (nr IPPP3/443-1252/09-2/KC), zgodnie z którą w sytuacji zmiany przeznaczenia budynku  z użytkowego na mieszkalny, organ podatkowy zalecił skorygowanie faktur polegające na zmianie stawki VAT z 22 nas 7 procent także dla usług wykonywanych przed zmianą sposobu użytkowania budynku.

Każda interpretacja jest zatem  wyjątkowo „indywidualnie” rozumiana i wnioskując o jej wydanie podatnik nie może zakładać z góry takiego, czy innego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *