Abolicja dla spadkobiercy lub małżonka przedsiębiorcy

Dodał

shake on itUstawa abolicyjna pozwala na umorzenie zaległości w związku z nieopłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres między styczniem 1999, a lutym 2009. Z abolicji mogą skorzystać również spadkobiercy.

Ustawa z 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłacanych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.  U. 2012, poz. 1551) daje możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe), odsetek za spóźnienia w opłacaniu składek, jak i opłat dodatkowej i prolongacyjnej, kosztów upomnienia i egzekucyjnych naliczanych przez urzędy skarbowe, ZUS, czy komornika sądowego.

Z umorzenia może skorzystać nie tylko podatnik zalegający z płatnościami, ale i jego spadkobierca, czy współmałżonek pod warunkiem jednak, że dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o jego odpowiedzialności w zakresie tych zobowiązań. W przypadku, kiedy brak takiej decyzji, nie ma możliwości skorzystania z umorzenia. Nawet dla małżonka odpowiadającego z majątku wspólnego za długi współmałżonka.

Wniosek w sprawie umorzenia należy złożyć  najpóźniej do 15 stycznia 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *