Długi odziedziczone wraz ze spadkiem

Dodał

14.pusty.portSpadek przyjęty wprost oznacza nieograniczone ponoszenie odpowiedzialności za długi. Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jego nabywca ponosi natomiast odpowiedzialność wyłącznie w stosunku do wartości czynnej spadku.

Spadkobierca przyjmuje spadek uzyskując go drogą spadkobrania ustawowego, jak i testamentowego.

Wraz ze spadkiem spadkobierca przejmuje odpowiedzialność także za długi spadkowe (chociażby zaciągnięte kredyty). O tym, jaki jest zakres owej odpowiedzialności decyduje sposób, w jaki spadek został przejęty. Kiedy przykładowo spadkobierca przyjmuje go wprost – ponosi wówczas bez ograniczeń  odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli natomiast złożył oświadczenie, iż przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza – jego odpowiedzialność ogranicza się do czynnej wartości spadku.

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na przekazanie swojej części spadku innej osobie, nie oznacza to, że zostanie przez to zwolniony z odpowiedzialności za długi. Zarówno nabywca, jak i zbywca spadku odpowiadają bowiem solidarnie za długi wobec wierzycieli.

Aby w ogóle nie odpowiadać za długi zmarłego, należy odrzucić spadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *