Spadkobierca jako strona w postępowaniu wznowieniowym

Dodał

wdowaOrdynacja podatkowa definiuje precyzyjnie pojęcie strony w postępowaniu podatkowym. Mimo to organy podatkowe często nie uznają prawa spadkobierców do wnoszenia o wznowienie postępowania dotyczącego zmarłego spadkodawcy.

Zgodnie z definicją podaną przez Ordynację podatkową (Dz. U. 2012, poz. 749) przez stronę w postepowaniu podatkowym należy rozumieć: 1) podatnika, płatnika, inkasenta, bądź 2) ich następcę prawnego, jak również 3) osobę trzecią, o której wspomina art. 110-117b, a która wnosi o podjęcie przez organ podatkowy jakiejś czynności; do której odnoszą się czynności podejmowane przez organ podatkowy, albo której interesu prawnego dotyczy działanie organu podatkowego.

Sprawa jest oczywista w odniesieniu do dwóch pierwszych  grup. Ich przedstawiciele są bowiem uznawani za strony bezwarunkowo. Natomiast w stosunku do trzeciej niezbędne jest spełnienie określonych warunków.

Art. 110-117b wymieniają zamkniętą listę podmiotów, które mogą być uznane jako osoby trzecie. Wśród nich są przedsiębiorcy, osoby związane z daną korporacją, lub działalnością gospodarczą, a w przypadku pozostałych osób fizycznych – tylko rozwiedziony małżonek. W/w artykuły nie wspominają natomiast o spadkobiercach. Czyli nieuzasadniona jest postawa niektórych organów podatkowych, które odmawiają spadkobiercy prawa do wznowienia postępowania podatkowego podając za tłumaczenie fakt, iż nie są one stronami w postepowaniu wznowieniowym, ponieważ nie wydano w stosunku do nich decyzji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców zgodnie z art. 100 Ordynacji podatkowej i przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Spadkobiercy podatnika mają jak najbardziej interes prawny we wznowieniu postępowania podatkowego, gdyż odpowiadają za długi spadkowe (co wynika z przepisów prawa), a tylko kwestią czasu jest wydanie decyzji rozdzielającej odpowiedzialność między konkretnych spadkobierców, a więc i posiadają przymiot strony w ramach postępowania wznowieniowego. Jeśli jednak organ podatkowy nie uznaje spadkobiercy za stronę i nie wyraża zgody na wznowienie postępowania, powinien on złożyć odwołanie od decyzji organu powołując się na ordynację podatkową, która w związku z decyzją została naruszona w odniesieniu do art. 97-98; art. 133, par. 1; art. 241, par. 2, pkt 2 i art. 243, par.1.

Bez względu na to, jaki organ podatkowy odmówił spadkobiercy wznowienia postępowania – odwołanie powinien on złożyć na ręce dyrektora właściwej pod względem terytorialnym izby skarbowej.

Istotne, ażeby odwołanie zostało złożone w terminie do 14 dni od dnia, w którym doręczono decyzję odmawiającą wznowienia postępowania.

Gdyby organ odwoławczy jednak nie przychylił się do prośby spadkobiercy, może on jeszcze próbować złożyć skargę do stosownego WSA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *