Koszty sądowe można wliczyć w koszty podatkowe

Dodał


młotek2W uzasadnionych przypadkach wydatki ponoszone na honoraria adwokackie i koszty sądowe firma może wliczać w koszty podatkowe.

 

Przedsiębiorca złożył wniosek do urzędu gminy z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zamierzał on postawić hotel i rozszerzyć działalność. Jego plany zostały zawieszone, gdyż urząd przeciąga termin na wydanie pozwolenia na budowę, przez co rozpoczęcie prac budowlanych, a w konsekwencji uzyskanie przychodów ze świadczenia usług hotelarskich wciąż odsuwa się w czasie. Z tego względu przedsiębiorca nosi się z zamiarem sądzenia z gminą o odszkodowanie za poniesioną szkodę i utracone zarobki w oparciu o art. 417 Kodeksu cywilnego (Dz. 1964, nr 16, poz. 93). Droga sądowa wiąże się z poniesieniem wydatków na obsługę adwokacką oraz koszty sądowe. W przyszłości jednakże przedsiębiorca spodziewa się osiągnąć przychód.

 

Podatnik zwrócił się więc do bydgoskiej izby skarbowej z wnioskiem o interpretację indywidualną, czy poniesione  w związku ze sprawą sądowe wydatki będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

 

W swej interpretacji nr ITPB1/415-811b/12/AD dyrektor izby skarbowej powołał się na art. 22, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami), który mówi, że za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, bądź też zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów za wyjątkiem kosztów, jakie wymienia art. 23 ustawy o PIT (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350). Istotne, aby każdy z kosztów był oceniony indywidualnie pod kątem jego przydatności względem przychodów.

 

Sam fakt niewymienienia danych wydatków w art. 23 ustawy o PIT nie oznacza jeszcze, że można je swobodnie zaliczać do kosztów podatkowych. Musi istnieć logiczne uzasadnienie, że przedsiębiorca poniósł koszt ściśle związany z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła.

 

W związku z powyższym dyrektor izby skarbowej uznał, że koszty sądowe w przypadku, którego dotyczyła interpretacja, będą bezspornie spełniały warunki pozwalające uznać je za koszty podatkowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *