Rekompensata zapłacona przez firmę energetyczną zwolniona z PIT

Dodał

5.słupPostawienie urządzenia przesyłowego na gruncie należącym do podatnika wiąże się z obowiązkiem wypłacenia mu odszkodowania przez przedsiębiorstwo energetyczne. Jest ono zwolnione z podatku.

Właścicielka gruntów rolnych, na których miały stanąć słupy przesyłowe (prowadziła już wstępne rozmowy z firmą energetyczną) zwróciła się do ministra finansów z prośbą o indywidualną interpretację odnośnie konsekwencji podatkowych związanych z jednorazowym odszkodowaniem, jakie firma zobowiązała się jej wypłacić po zainstalowaniu urządzenia przesyłowego na należącej do niej działce.

W opinii ministra powinna ona zapłacić podatek, gdyż odszkodowanie traktowane jest wg niego jako przychód z „innych źródeł”. Przychód należałoby wykazać w formularzu PIT – 37 i zapłacić podatek w stawce odpowiedniej do wysokości otrzymanego odszkodowania (18 lub 32 %). Podatek powinien zostać uiszczony do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym otrzyma odszkodowanie.

Zgodnie z interpretacją ministra odszkodowanie wypłacone w związku z postawieniem słupa przesyłowego nie może być traktowane jako rekompensata za służebność gruntową, która jest zwolniona z opodatkowania na mocy art. 21, ust. 1, pkt 120 ustawy o PIT (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami), toteż należy od niego odprowadzić podatek.

Białostocki WSA nie zgodził się ze stanowiskiem zawartym w ministerialnej interpretacji. Przypomniał, że choć zwolnienie z podatku odszkodowań związanych ze służebnością gruntową istnieje w przepisach od 2005 roku, to egzystuje jednocześnie nowy przepis z 2008 roku w nowelizowanym kodeksie cywilnym, który zawiera nowszą, bardziej adekwatną do rzeczywistości formę – służebności przesyłu, która w lepszy sposób odnosi się do umów pomiędzy właścicielami gruntów i przedsiębiorstwami energetycznymi, a dotyczących instalacji urządzeń przesyłowych. W konsekwencji ostatnimi czasy nie zawiera się w zasadzie wcale umów odnośnie służebności gruntowych, ale służebności przesyłu.

Toteż Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że odszkodowanie za służebność przesyłu powinno być tak samo ujmowane, jak odszkodowanie za służebność gruntową. Więc podatniczka powinna być zwolniona z PIT w podanym przypadku.

Orzeczenie WSA zostało zaakceptowane przez Naczelny Sąd Administracyjny 26 listopada 2013 i potwierdzone wyrokiem sygn. II FSK 3050/11.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *