Renta powypadkowa a podatek dochodowy

Dodał

handshake  behind a corporative building.Great for any design.Odszkodowanie wypłacane w formie renty zwolnione jest z podatku dochodowego.

Na skutek wypadku przy pracy, który miał miejsce w 2006 roku, podatnik doznał uszczerbku na zdrowiu na tyle poważnego, że został on uznany za inwalidę. Na mocy wyroku sądowego otrzymał  odszkodowanie wypłacane co miesiąc w postaci renty. Odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa.

Podatnik wystąpił do łódzkiej Izby Skarbowej z prośbą o wyjaśnienie, czy takie świadczenie musi być opodatkowane. A jeżeli tak, to, czy podatek powinno odtrącać  towarzystwo ubezpieczeniowe. Podatnik przedstawił jednocześnie swoje stanowisko w tej sprawie – według niego rentę powinno objąć zwolnienie z podatku w oparciu o art. 21, ust. 1, pkt 3c ustawy o PIT (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami). Ów przepis wskazuje, iż świadczenia wypłacane jako renta są zwolnione z opodatkowania. Rzecz dotyczy odszkodowań otrzymywanych (w oparciu o prawo cywilne) w przypadku uszkodzeń ciała, bądź wywołania rozstroju zdrowia u poszkodowanego, u którego częściowo, albo całkowicie utracona została zdolność do pracy zarobkowej, bądź jeśli jego potrzeby wzrosły, lub widoki powodzenia na przyszłość zmniejszyły się.

Izba skarbowa nie zgodziła się ze zdaniem podatnika i podała odmienną podstawę prawną, chociaż przyznała rację, iż rzeczywiście renta nie podlega opodatkowaniu.

Art. 21, ust. 1, pkt 4 ustawy o PIT, na którym oparł swoją interpretację dyrektor  Izby Skarbowej wskazuje, że kwoty otrzymywane w związku z ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi (za wyjątkiem odszkodowań za szkody powstałe w majątku przedsiębiorstwa) są zwolnione z odprowadzania podatku.

Dyrektor izby wskazał ponadto na art. 15 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013, poz. 950) wg którego  towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania, bądź renty w związku z zawartą umową ubezpieczeniową – na skutek prawomocnego wyroku sądowego, lub ugody zawartej między poszkodowanym, a towarzystwem.

Interpretacja dyrektora łódzkiej Izby Skarbowej, 17 października 2013 (sygn.. IPTPB2/415-487/13-6/AK).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *