Zwolnienie z opodatkowania dopłat do zimowiska

Dodał

5.ferieDofinansowanie wyjazdu na wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży do lat 18 realizowane przez niektórych pracodawców może zostać zwolnione z podatku dochodowego przy spełnieniu konkretnych warunków.

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami) przewiduje w art. 21, ust. 1, pkt. 78,  że zwolnione  z podatku dochodowego są kwoty dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przygotowanego poprzez uprawnione do tego podmioty. Poprzez wypoczynek zorganizowany należy rozumieć wczasy, kolonie i zimowiska, obozy, także te połączone z nauką, jak również pobyty w sanatorium, placówce sanatoryjno – leczniczej, rehabilitacyjno – szkoleniowej i leczniczo – opiekuńczej. Dofinansowanie na przejazdy związane z dotarciem na miejsce wypoczynku i leczenia również jest zwolnione z podatku dochodowego.

Dopłata zwolniona z podatku pochodzić może z następujących źródeł:

  • z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszu socjalnego, jak również może być przekazana w oparciu o inne przepisy wydane przez stosownego ministra bez względu na ich wysokość
  • z innych źródeł, maksymalnie w danym roku podatkowym do kwoty 760 zł.

Warunki umożliwiające zwolnienie z podatku:

  • dopłata dotyczy wypoczynku zorganizowanego
  • wypoczynek zorganizowany prowadzony jest przez podmiot specjalizujący się w działalności w tym zakresie
  • forma wypoczynku ma charakter wspomniany przez ustawę o PIT w art. 21, ust. 1, pkt 78.
  • dofinansowanie dotyczy  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat

Fakt, że wypoczynek ma być zorganizowany przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, jest istotny z formalnoprawnego punktu widzenia, niebagatelne znaczenie mają też stosowne regulacje gwarantujące należyty standard wypoczynku dzieci i młodzieży.

Za podmioty prowadzące działalność w związku z organizowaniem wypoczynku uznaje się biura podróży, czyli podmioty świadczące usługi wypoczynkowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale też jednostki, które w swoim statucie przewidziały możliwość zajmowania się taką działalnością. Wymienia się tu szkoły, stowarzyszenia, fundacje, organizacje charytatywne i kościoły.

W odniesieniu do aspektu formalnoprawnego znaczenie ma, czy podmiot organizujący wypoczynek dokonuje to prowadząc działalność gospodarczą, czy też zajmuje się tym statutowo.

W stosunku do wycieczek możnaby mieć pewne wątpliwości – czy dofinansowanie przeznaczone na ich realizację można zwolnić z podatku dochodowego, skoro rozporządzenie nie wymienia ich w katalogu rodzajów wypoczynku zorganizowanego uprawnionych do zwolnienia. Jednak zgodnie z definicją „wycieczki” w słowniku języka polskiego, według której jest to wędrówka, lub wyjazd w celach turystycznych, można i wycieczkę uznać za formę wypoczynku zorganizowanego – co zostało zresztą potwierdzone w interpretacji dyrektora bydgoskiej Izby Skarbowej z sierpnia ubiegłego roku nr ITPB2/415/514/514/13/MN.

Z odliczenia natomiast nie można skorzystać przy wykazywaniu w PIT dofinansowania na wczasy pod gruszą. Rozporządzenie zakłada bowiem zwolnienie z opodatkowania zorganizowanych form wypoczynku, a w tym przypadku podatnik jest „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *