Zamiana działek jak dostawa towarów – podlega VAT

Dodał

działka budowlanaZamiana udziałów we współwłasnościach traktowana jest przez prawo jak transakcja podwójnej dostawy towarów. Jeśli współwłaściciele są podatnikami VAT, należy przy tej zmianie własności dwukrotnie odprowadzić podatek.

Prezydent Wrocławia reprezentując Skarb Państwa zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o indywidualną interpretację. Interesowała go możliwość zamiany działek. Skarb Państwa wraz z dwoma innymi osobami fizycznymi był właścicielem 2 działek – rolnej i budowlanej. Chcieli oni dokonać zamiany w taki sposób, aby osoby fizyczne stały się wyłącznymi właścicielami działki budowlanej, a Skarb Państwa  przejąłby na własność działkę rolną.

Prezydent Wrocławia zainteresowany był zagadnieniem opodatkowania VAT tej zamiany. Według niego należy odprowadzić podatek tylko w sytuacji, kiedy jeden ze współwłaścicieli staje się właścicielem większego udziału, niż miało to miejsce wcześniej W przytaczanej sprawie nie było o tym mowy.

Minister w swej interpretacji orzekł, że należy podatek odprowadzić. Zgodnie z jego opinią zniesienie współwłasności oznacza zamianę działek, która powinna być rozumiana jako dostawa towarów. W przypadku, kiedy stroną w transakcji zamiany jest podatnik VAT, transakcję tę obciąża się podatkiem obrotowym (VAT) na zasadach ogólnych, jakie określa ustawa o PIT (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami). Jako, że Skarb Państwa był współwłaścicielem obu działek, to zbywając udział w nieruchomościach winien odprowadzić 23 % VAT.

Ostatecznie sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, który nawiązując do uchwały Najwyższego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 (sygn. akt. I FPS 2/11), jaka uznała zbycie udziału we współwłasności za odpłatną dostawę towarów, którą obejmuje opodatkowanie VAT. Według sądu, przy zamianie działek mają miejsce odrębne dostawy towarów, których dokonuje każda ze stron.

Wyrok NSA, 28 listopada 2013 (sygn. akt I FSK 1655/12) jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *