Gdzie się rozliczyć po przeprowadzce?

Dodał

1.newflatBywa, że podatnicy w ciągu roku zmieniają adres zamieszkania. Czasem nawet kilka razy. Nie ma to jednak znaczenia przy wyborze Urzędu Skarbowego dla potrzeb złożenia deklaracji PIT – liczy się wyłącznie fakt, gdzie podatnik mieszkał w ostatnim dniu roku podatkowego.

Art. 45, ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami) wskazuje, że wybór odpowiedniej placówki organu skarbowego  zależy jedynie od adresu zamieszkania podatnika 31 grudnia roku podatkowego, za który będzie składał deklarację podatkową. Nie ma tu żadnego znaczenia, ile razy w ciągu roku zmieniane było zameldowanie. Przy przeprowadzce zdarza się zresztą, iż urząd skarbowy nie ulega zmianie – dzieje się tak przy przeprowadzkach nie niewielką odległość.

Powyższe zasady stosuje się do osób fizycznych, także tych, które prowadzą działalność gospodarczą.

W kwestii aktualizacji adresu w dokumentacji podatkowej warto pamiętać poza tym, że w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej i identyfikowanych w urzędzie skarbowym po numerze PESEL, nie są potrzebne zgłoszenia aktualizacyjne. Już wpisanie nowych danych na formularzu PIT jest czynnością wystarczającą, wynikającą z zapisu art. 9, ust. 1d ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2012, poz. 1314 ze zmianami).

Inaczej rzecz wygląda w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy posługują się NIPem. Są oni zobligowani w ciągu 7 dni od zmiany danych aktualizować je w urzędzie skarbowym na druku CEIDG-1 zgodnie a art. 9, ust. 1 wspomnianej ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *