Jeśli pracujesz będąc na zwolnieniu lekarskim – musisz oddać zasiłek chorobowy plus odsetki

Dodał

nursesTrybunał konstytucyjny orzekł, iż praca w oparciu o umowę zlecenie przy jednoczesnym pobieraniu zasiłku chorobowego z miejsca zatrudnienia skutkuje koniecznością zwrotu całego świadczenia wraz z odsetkami.

Zatrudniona na podstawie umowy o pracę kobieta przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jednocześnie w tym samym czasie podjęła pracę w oparciu o umowę zlecenie. ZUS uznał, że w związku z tym powinna oddać cały pobrany w tym okresie zasiłek chorobowy wraz z naliczonymi od niego odsetkami.

Odwołała się ona do Sądu Okręgowego, który jednak oddalił jej skargę. Następnie kobieta wniosła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Zażądała zbadania, czy art. 17, ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999, nr 60, poz. 636 ze zmianami) jest zgodny z konstytucją. Zgodnie z owym zapisem osoba ubezpieczona, która w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową, bądź wykorzystuje zwolnienie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, jest pozbawiana prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Kobieta argumentowała, że interpretacja artykułu przez Sąd Okręgowy jest niezgodna z zasadą społecznej sprawiedliwości, narusza zaufanie obywatela do państwa i prawa, które ono stanowi.

TK nie przychylił się do stanowiska kobiety zawartego w skardze kasacyjnej (nr SK 18/13). Zaskarżany przez nią przepis uznał za zgodny z ustawą zasadniczą. Tym samym nie uniknęła ona zwrotu świadczenia pobieranego przez okres zwolnienia lekarskiego wraz z naliczonymi od niego odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *