Dziura w ścianie to nie uszkodzenie

Dodał

14.4.meble.zabudowaMinister finansów w interpretacji ogólnej orzekł, iż zabudowa meblowa może być objęta stawką w wysokości 8 procent, jeżeli ma charakter trwały, tzn. jej demontaż spowodowałby uszkodzenie mebli i pomieszczenia.

Wydanie interpretacji ogólnej w sprawie VAT od mebli do zabudowy trwałej stało się niezbędne, gdyż mimo uchwały wydanej przez NSA w składzie siedmiu sędziów z 24 czerwca 2013 roku (sygn. akt. I FPS 2/13) uznającej, iż obniżony VAT ma zastosowanie przy trwałej zabudowie meblowej, organy podatkowe nader często zajmowały odmienne stanowisko w indywidualnych interpretacjach. Punktem spornym była bowiem definicja modernizacji budynków, czy lokali, które zaliczono do budownictwa obejmowanego przez społeczny program mieszkaniowy, a w odniesieniu do których art. 41, ust. 12 ustawy o VAT przewiduje niższą, 8 – procentową stawkę podatku od towarów i usług.

W swojej interpretacji minister finansów  przytoczył przykłady sytuacji, gdy zabudowa meblowa może zostać uznana za trwałą. Jedną z nich jest zabudowa kuchenna, w której wykorzystano cegłę klinkierową połączoną ze ścianą i podłogą przy użyciu zaprawy murarskiej. W przypadku takiej zabudowy demontaż skutkowałby ewidentnie trwałym uszkodzeniem zarówno mebli, jak i pomieszczenia oraz dodatkowych materiałów, co uniemożliwiałoby wykorzystanie zabudowy w innej lokalizacji.

Kolejnym podanym przykładem jest połączenie robionych na zamówienie mebli z konstrukcją mieszkania, lub domu  z użyciem materiałów budowlanych w rodzaju płyt karton-gips, albo cegieł. W takich okolicznościach demontaż także doprowadziłby do nieodwracalnego uszkodzenia elementów zabudowy uniemożliwiając ich ponowne użycie.

Minister podkreślił, że aby można było mówić o modernizacji zabudowy, należy wykluczyć jej funkcjonowanie w charakterze mebli wolnostojących.

Należy przez to rozumieć, że niedozwolone jest stosowanie preferencyjnej stawki w sytuacji, kiedy zabudowa meblowa zostaje przymocowana do  podłogi, albo ściany metodą charakterystyczną dla mebli wolnostojących, nawet, jeśli powstała ona na indywidualne zamówienie. Jako nieodpowiedni sposób montażu uznaje się mocowanie przy użyciu kołków, bądź listew montażowych. Demontaż w takich okolicznościach nie oznacza trwałego uszkodzenia. Meble można ustawić bowiem bez żadnego uszczerbku w nowym miejscu, a i pomieszczenie nie ulega uszkodzeniu, gdyż za takowe nie można bynajmniej uznać widniejących w ścianach dziur po kołkach montażowych.

W kontekście podatku VAT nie ma żadnego znaczenia, czy poszczególne części umeblowania są ze sobą połączone, ani, jak mocne jest to połączenie. Istotne jest tylko zespolenie zabudowy meblowej ze ścianami i podłogą pomieszczenia w sposób trwały, sprawiający, że wspólnie stanowią jednolitą funkcjonalnie przestrzeń użytkową.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 31 marca 2014 roku nr PT10/033/5133/WLI/14/RD 30577.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *