Porażka TESCO w starciu z fiskusem

TescoNaczelny Sąd Administracyjny nie uznał argumentów Tesco w sprawie obłożenia artykułów spożywczych niższym podatkiem VAT. Nie będzie taniej.

Sieć marketów TESCO prowadziła spór z katowicką Izbą Skarbową. Chodziło o to, że skarbówka nie zgodziła się na to, żeby TESCO wobec wszystkich sprzedawanych przez siebie produktów żywnościowych stosowało niższą stawkę podatku obrotowego w wysokości 8 i 5%, zamiast podstawowych 23%.

TESCO wskazywało na zapis w dyrektywie unijnej (załącznik nr 3) mówiący, iż niższą stawką opodatkowane są: „ środki spożywcze (łącznie z napojami, ale za wyłączeniem napojów alkoholowych) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta”.

Interpretacja Katowickiej Izby Skarbowej została zaskarżona przez TESCO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd jednak oddalił jego skargę argumentując, że stosowanie obniżonych stawek jest wyjątkiem od zasady opodatkowania wg podstawowej składki, a unijna dyrektywa, na którą powoływało się TESCO (w sprawie wspólnego systemu opodatkowania od wartości dodanej) nie precyzuje, że Polska jako państwo członkowskie wprowadzając obniżone stawki musi je stosować wobec wszystkich środków spożywczych.

Złożona przez TESCO skarga kasacyjna od wyroku WSA została oddalona 1 października. W uzasadnieniu wyroku sędzia Chrustecka powołała się na utrwaloną linię orzeczniczą NSA, z jakiej wynika, że państwa członkowskie mogą samodzielnie decydować o wprowadzeniu jednej, bądź dwóch obniżonych stawek podatku obrotowego, albo wybrać tylko stawkę podstawową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *