Artyści i ich klienci nie muszą składać deklaracji korygujących PIT

Dodał

14.11.painterUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza możliwości pozyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich (także odpłatnego zbywania tych praw w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) przez twórców. Mogą oni przy tym wybrać oprocentowanie z tej działalności w stawce 19 %.

Resort Finansów opublikował na swojej stronie www komunikat, w którym jednoznacznie stwierdza, iż podatnicy pozyskujący dochody z praw autorskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą zdecydować się na 19-procentową stawkę opodatkowania. Jeżeli w latach poprzednich przychody z praw autorskich były przez nich zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, to nie muszą oni składać korekt PIT. To samo dotyczy kontrahentów, którzy zakupowali od nich prawa autorskie.

Ministerstwo zwróciło jednocześnie uwagę na to, że nie było wcześniej, ani nie ma obecnie możliwości zastosowania 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów, które zostały pozyskane z majątkowych praw autorskich zaliczonych do przychodów z działalności gospodarczej.

Komunikat ministerstwa miał za zadanie rozwiać wątpliwości związane z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Określa ona bowiem okoliczności stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, a pojawiały się opinie, że przepisy te mają zastosowanie również do dochodów pozyskiwanych przez twórców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Źródło: MONITOR księgowego nr 7 (251)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *