Wzrost płacy minimalnej

Dodał

14.10.walletWysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na jakość życia osób zarabiających najmniej. Od niej zależy również wzrost pensji w całej gospodarce, a także wielkość dodatków za pracę w nocy, czy odpraw przy grupowych zwolnieniach.

Kwota podwyżki regulowana jest przez zapisy ustawy, może być jednak wyższa od jej założeń, o ile zezwoli na to ogólna kondycja gospodarki. Należy tym brać pod uwagę, że nadmierne podwyższenie płacy minimalnej może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych – zamiast poprawić jakość życia, może spowodować ograniczenie ilości etatów (pracodawcy mogą nie być w stanie podołać finansowemu wysiłkowi, jakim jest zwiększenie się kosztów utrzymania pracownika) i w konsekwencji wzrost bezrobocia.

Na wysokość płacy minimalnej wpływa przewidywana na kolejny rok wielkość inflacji (wzrostu cen). Pensja minimalna ustalana jest na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rząd rozpatruje jego propozycję i wraz z przedstawicielstwem ze strony pracodawców i związków zawodowych ustala jej ostateczną wysokość.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na poziom zatrudnienia, ale i na wysokość dodatków za pracę wykonywaną w nocy, to jest między 22.00 wieczorem, a 7.00 rano, kiedy to pracownikowi należy się dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej liczonej dla płacy minimalnej. Także odprawa wypłacana w razie zwolnień grupowych uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej, bowiem nie może być ona wyższa niż 15-krotność wynagrodzenia minimalnego. Płaca za okres przestoju w przedsiębiorstwie również jest bezpośrednio związana z pensją minimalną, gdyż musi wynosić co najmniej tyle, ile jej wysokość.

Od pensji minimalnej zależy także wynagrodzenie osób zatrudnionych po raz pierwszy. Wynosić ono może zgodnie z prawem 80 % płacy minimalnej przez okres pierwszego roku, czyli 1400 zł brutto miesięcznie.

Obecnie pensja minimalna określona jest na poziomie 1680 zł brutto, co daje netto 1237 zł. W przyszłym roku wzrośnie o niecałe 50 zł na rękę, czyli będzie wynosić 1750 zł brutto i 1286 zł netto.

Chociaż pracownik odczuje poprawę w portfelu w kwocie niecałych 50 złotych miesięcznie, to dla pracodawcy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia oznacza wyłożenie z kasy firmy dodatkowo około tysiąca złotych rocznie na jednego pracownika.

Źródło: bankier.pl, kadry.infor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *