Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości

Dodał

14.12.budowa3Jeśli właściciel mieszkania sprzedaje je przed upływem 5 lat od końca roku, w którym je nabył, powinien odprowadzić podatek dochodowy. Chyba, że pozyskane ze sprzedaży środki przeznaczy na własne cele mieszkaniowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.] w art. 21, ust. 1, pkt 131 zakłada, iż przychód pozyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego w wysokości będącej iloczynem owego przychodu i udziału, jaki w nim stanowią wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wydatki te powinny być zrealizowane przed upływem 2 lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości.

Własne cele mieszkaniowe to wydatki związane z kupnem budynku, lokalu, lub gruntu, przebudową, nadbudową, rozbudową, lub remontem lokalu, budynku, lub ich części, a także nabyciem udziału w gruncie, albo praw wieczystego użytkowania gruntu, lub udziału w takim prawie związanym z danym lokalem, bądź budynkiem.

Źródło: MONITOR księgowego 7/2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *