Większe pieniądze na dzieci

Dodał

dzieckoWzrosła ulga na wychowanie dzieci. Istotne różnice są widoczne przy rozliczaniu się rodzin mających troje i więcej dzieci.

Ulgę na wychowanie dzieci definiuje ustawa o PIT [Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.] w art. 27f. Od stycznia tego roku zostały podwyższone kwoty ulg, jakie przysługują za trzecie, czwarte i kolejne dziecko. Przy czym, chociaż przepisy weszły w życie od stycznia tego roku, to mają zastosowanie już do rozliczenia dochodów pozyskanych w 2014 roku.

W stosunku do zeszłego roku przy trzecim dziecku ulga została zwiększona o 27,66zł za każdy miesiąc. Przy rozliczeniu czwartego i kolejnych dzieci ich rodzice, bądź opiekunowie będą mogli odliczyć o 39,66zł więcej za każdy miesiąc, niż było to możliwe w 2014 roku.

Kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko pozostaje bez zmian i wyniesie 92,67zł miesięczne, czyli 1112 zł rocznie. Kwota na trzecie dziecko zamiast 139,01 zł miesięcznie (1666,12 zł rocznie), wyniesie teraz 166,67 zł (2000,04 zł rocznie), przy natomiast czwartym i każdym kolejnym dziecku kwota 185,34 zł miesięcznie (2224,08 zł rocznie) zostanie zastąpiona przez 225 zł miesięcznie i 2700 zł rocznie.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnicy posiadający więcej dzieci nie mając wystarczającej kwoty podatku nie mogliby wykorzystać całości ulgi dla dzieci? Tak było jeszcze do końca ubiegłego roku. Teraz ustawodawca wprowadził regulacje (art.28f, ust.8-12 ustawy o PIT) częściowo to rekompensujące. Dzięki nim podatnik rozliczający się z dziećmi może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości będącej różnicą pomiędzy kwotą przysługującą mu z racji odliczenia w ramach ulgi na wychowanie dzieci, a kwotą, jaką odliczył w zeznaniu podatkowym. Warunkiem jest jednak, aby kwota ta nie przekroczyła kwoty składek podlegających odliczeniu na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (za wyłączeniem składek w zeznaniach PIT-36L oraz PIT-28, czy też wykazanych w deklaracji PIT-16A). W praktyce oznacza to, że opiekunowie trójki i więcej dzieci skorzystają nie tylko ze zwrotu zapłaconego podatku, lecz otrzymają również kwotę w związku z  niewykorzystaną ulgą, ale do wysokości sumy wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które podlegają odliczeniu.

Wprowadzone zmiany pozwalają na korzystanie z przywilejów już przy rozliczeniu za rok 2014, ze względu na część uzupełniającą zeznania podatkowego złożonego za ten rok, a oznaczonego symbolem PIT/UZ. W następnych latach dodatkowe wsparcie finansowe będzie już wykazywane w normalnych zeznaniach PIT-36 oraz PIT-37 (art. 27f, ust. 12 ustawy o PIT).

Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Podatki 2015, wyd. I, 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *