Ulga na dzieci w PIT 2013

Dodał

21.dzieciZ ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy składający zeznania podatkowe na drukach PIT-36 i PIT-37. Należą tu osoby, których dochody opodatkowane są zgodnie ze skalą opodatkowania, posiadają władzę rodzicielską, są prawnymi opiekunami dziecka, które z nimi zamieszkuje, a także rodzice zastępczy.

Ulga przysługuje rodzicom dzieci:

  • małoletnich
  • do ich 25 roku życia, o ile uczęszczają do szkoły /na studia
  • otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, bądź rentę socjalną (bez względu na wiek dziecka)

Ulga na dziecko nie przysługuje, gdy:

  • podatnik prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego
  • dziecko uzyskało w poprzednim roku podatkowym dochody przewyższające 3089 zł brutto (renty dziecka nie bierze się tutaj pod uwagę)
  • podatnicy mający pod opieką tylko 1 dziecko uzyskali roczne przychody wyższe niż 56 tysięcy złotych w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim i 112 tysięcy złotych w odniesieniu do małżonków.

Ulgę oblicza się proporcjonalnie, to znaczy, jeśli dziecko urodziło się w czerwcu 2013, to liczona jest ona wyłącznie za 7 miesięcy.

Jeśli rodzice posiadają 1 , lub 2 dzieci to ulga na każde z nich wynosi 1112, o4 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie), na trzecie dziecko ulga to 1668, 12 zł rocznie (139,01 zł na miesiąc), a na czwarte i każde następne dziecko przysługuje odliczenie w wysokości 2224, 08 zł rocznie (czyli 185,34 zł miesięcznie).

W przypadku podatników mających pod opieką dwoje i więcej dzieci nie jest brana pod uwagę wysokość ich dochodów.

Podczas składania zeznania z uwzględnieniem ulgi na dzieci należy złożyć oprócz formularzy PIT-36, lub PIT-37 także załącznik PIT/0, na jakim wyszczególnia się wysokość należnej ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *