Należy się tylko część ulgi na dziecko

Dodał

aZe względu na rozmaite okoliczności życiowe, podatnik  nie zawsze może skorzystać z całej ulgi prorodzinnej. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach przysługuje tylko część ulgi, aby nie zostać zmuszonym do składania korekty zeznania PIT.

Najprostszym przykładem jest tutaj sytuacja, kiedy dziecko urodziło się w ciągu roku podatkowego. Wówczas ulga należy się od miesiąca, w którym się urodziło. W zależności  od tego, które to będzie dziecko w rodzinie, taki należy zastosować przelicznik:

  • pierwsze i drugie: po 92,67 zł na każdy miesiąc (rocznie 1112, 04 zł)
  • na trzecie 139,01 zł miesięcznie, czyli 1668,12 zł rocznie
  • na czwarte 185,34 zł miesięcznie, tj. 2224,08 zł na rok.

Kiedy urodzą się bliźnięta, dla każdego z nich trzeba stosować przelicznik należyty dla jego kolejności pojawienia się w rodzinie. Jeśli więc rodzice mieli wcześniej dwoje dzieci, to za bliźniaki zastosuje się kwotę 139,01 oraz 185,34 złote w przeliczeniu na każdy miesiąc w roku podatkowym licząc od daty urodzenia się dzieci.

Kiedy dziecko uczyło się i naukę kontynuowało po wakacjach (a nie przekroczyło 25 roku życia) należy się cała ulga prorodzinna. W sytuacji jednak, kiedy np.: maturzysta nie przystąpił do nauki w nowym roku szkolnym, ulgę można odliczyć za okres od stycznia do sierpnia. Gdyby maturzysta kontynuował jednak naukę na studiach – rodzice mogą odliczyć pełną kwotę ulgi. Kiedy studia przebiegały dwuetapowo ; najpierw ukończony został licencjat i została rozpoczęta nauka na studiach magisterskich – ulgę można zastosować w całości. Gdy po studiach licencjackich dziecko nie kontynuowało nauki, ulga należy się za miesiące do października włącznie.

Gdy w ciągu roku podatkowego dziecko ukończyło 25  lat, ulga zostaje stracona za miesiące po dacie urodzin, niezależnie od tego, czy dziecko nadal się uczy, czy też nie.

Zarobki dziecka powyżej 3089 zł powodują utratę ulgi prorodzinnej. Jeżeli jednak podejmowana była w oparciu o umowę o dzieło, lub na zlecenie, kwoty wynagrodzenia nie należy tu uwzględniać w przypadku, gdy nie była ona wyższa niż 200 zł.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez dziecko nie zawsze przekreśla możliwość skorzystania z ulgi. Kiedy rozlicza się ona zgodnie ze skalą podatkową (oprocentowanie 18% i 32%) to można skorzystać z ulgi, jeżeli dochody z tytułu prowadzonej działalności mieściły się w limicie 3089zł. Jeśli natomiast działalność gospodarcza rozliczana jest ryczałtem, kartą podatkową, lub 19-procentowym podatkiem liniowym – nie ma możliwości skorzystania z ulgi.

Uzyskany przez dziecko (uczące się, do 25 lat) dochód z najmu  (przykładowo mieszkania otrzymanego w spadku) opodatkowany ryczałtem ze stawką 8,5% nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z ulgi na dziecko. Jeżeli jednak oprocentowany był zgodnie ze skalą podatkową, a przekroczył 3089 zł, nie można skorzystać z ulgi.

Od momentu wstąpienia przez dziecko w związek małżeński rodzice tracą możliwość skorzystania z ulgi. Należy się ona tylko za miesiące przed ślubem przy spełnieniu podstawowych warunków, czyli nieprzekroczenia przez dziecko wieku 25 lat, faktu uczenia się, albo otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego, bądź renty socjalnej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *