Pomyliłeś się w zeznaniu – masz 5 lat na poprawkę

Pieniądze 2 (2)Jeśli podatnikowi przysługuje ulga podatkowa, a nie wykorzystał jej, lub pomyłkowo zaniżył kwotę podatku należnego do zapłacenia, może dokonać korekty złożonego zeznania podatkowego. Ma na to 5 lat.

W sytuacji, kiedy dokonana poprawka nie wywołuje zmiany w wysokości zobowiązania podatkowego, korekta zeznania to prosta formalność. Jednak, jeśli powoduje jego podwyższenie, albo obniżenie, cała czynność wymaga nieco więcej zachodu.

Zmiany w zeznaniu rocznym powinny zostać złożone na nowym, poprawnie wypełnionym formularzu (przykładowo PIT-37) wraz z dołączonym pismem, w którym podatnik uzasadnia przyczyny składania korekty. Przy czym nie wolno zapomnieć o zaznaczeniu w odpowiedniej rubryce PIT-u, że jest to korekta zeznania.

W przypadku, kiedy pomyłka nastąpiła z winy pracodawcy (podał on niewłaściwe informacje w formularzu PIT-11), w skutek czego pracownik złożył zeznanie niezgodne z prawdą, najpierw należy zgłosić u pracodawcy prośbę o dokonanie sprostowania, a dopiero po otrzymaniu PIT-u zgodnego z rzeczywistością oraz poinformowaniu należytego urzędu skarbowego o zaistniałym błędzie, podatnik może przystąpić do sporządzenia korekty.

Za błędne wypełnienie formularza zeznania podatkowego uznaje się także… brak podpisu. Jest on oczywiście obowiązkowy, mimo to istnieje corocznie stały odsetek podatników, którzy zapominają o tym szczególe. Jeśli druk PIT oddaje się osobiście w urzędzie skarbowym, najprawdopodobniej to niedopatrzenie od razu zostaje zauważone. Jednak w przypadku przesyłania  go pocztą, podatnik dowiaduje się o tym, że niepoprawnie wypełnił formularz dopiero z pisma z urzędu skarbowego. Jeśli spodziewamy się zwrotu podatku, będziemy rozczarowani – cała procedura z tym związana, zostaje zawieszona, aż do dokonania przez nas poprawki.

Za nieprawidłowość przy składaniu zeznania rocznego uznaje się także jego niezłożenie lub złożenie po terminie. Dla podatnika bezpieczniejsze (w razie wątpliwości np. odnośnie wypełnienia formularza) jest zawsze oddanie druku choćby i pustego (byle zawierał dane osobiste), ale w należytym terminie, niż złożenie prawidłowego druku, ale po nakazanym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *