Wchodzi akcyza na gaz ziemny

Dodał

gazPodpisana przez prezydenta Komorowskiego nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje wprowadzenie akcyzy na gaz ziemny. Przeciętny Kowalski nie musi się obawiać podwyżek – nowelizowany akt prawny przewiduje liczne zwolnienia.

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wprowadzania do polskich przepisów zaleceń unijnej dyrektywy  2003/96/WE, która dotyczy opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Niesie ona ze sobą zmiany w odniesieniu do gazu ziemnego wykorzystywanego w celach opałowych. Do końca października tego roku jeszcze pozostaje on zwolniony z akcyzy. Potem konieczne będzie jej odprowadzanie.

Opodatkowanie nie będzie dotyczyć całego gazu ziemnego wykorzystywanego w Polsce. Zwolnienia będą  obejmować gaz przeznaczony do ogrzewania w gospodarstwach domowych, w szkołach i przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i klubach dziecięcych, budynkach wojskowych, organach administracji publicznej, ośrodkach leczniczych takich, jak przychodnie, sanatoria i szpitale, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pożytku publicznego.

Oprócz zwolnień dotyczących odbiorców, w noweli pojawią się również zwolnienia uwzględniające jakość wyrobów gazowych – zwolniony z akcyzy będzie gaz najniższej jakości – czyli z podgrup Ln i Lm. W Polsce dostępny jest gaz ziemny w 2 głównych grupach: wysokometanowy (grupa E) i zaazotowany – do niej należą podgrupy Lw, Ls oraz właśnie LM i Ln. Wyszczególnienie tych podgrup zależy od kaloryczności gazu.

Zwolnienia obejmować będą też gazy wykorzystywane przy przewozie towarów i pasażerów koleją, przy kogeneracji (skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła), przy hodowli ryb i leśnictwie,  w pracach rolniczych, ogrodniczych, w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych. Poza tym wykorzystywany w kogeneracji biogaz.

Zwolnieniu z akcyzy podlegać będzie także wykorzystywanie gazów przez przedsiębiorstwa energochłonne, a dysponujące programem podwyższającym energetyczną efektywność (np. ETOS). Przez zakład energochłonny rozumie się podmiot, u którego koszty zakupu gazu wynoszą minimum 5% wartości sprzedanej produkcji w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *